Publicerad 12.1.2018

Mot en allt hållbarare framtid – Forststyrelsen har startat ett omfattande program för ansvarsfullhet

Forststyrelsen har startat ett omfattande program för att integrera ansvarsfull i verksamheten. Vägkartan för ansvarsfullhet blir färdig under våren. Det färska medlemskapet i ansvarsnätverket FIBS öppnar för Forststyrelsen även nya partnerskapsnätverk för att utveckla ansvarsfullheten. Genom att underteckna FIBS:s avtal om mångfald vill Forststyrelsen spela en större roll i skapandet av ett jämlikare och ansvarsfullare arbetsliv.

– Sammanjämkningen av ansvarsfullhet och de olika intressegruppernas behov utgör kärnan i vår verksamhet. Den nationalförmögenhet som vi förvaltar har betydelse för såväl värnandet av landskapens livskraft, den biologiska mångfalden och kulturarvet som stödet för och främjandet av medborgarnas rekreationsanvändning, säger generaldirektör Pentti Hyttinen.

Programmet för ansvarsfullhet genomförs i samarbete med KPMG. Under årets början kartlägger Forststyrelsen de väsentliga ansvarsfullhetsfrågorna och vad som kan förbättras i verksamheten. Vägkartan för ansvarsfullhet som blir färdig på våren ger strategiska riktlinjer för det konkreta arbetet kring ansvarsfullhet.

– För vår del vill vi vara med och lösa globala miljöutmaningar. Smart användning av förnybara naturresurser spelar en avgörande roll. Vi har kompetens och vilja att utveckla lösningar som bygger på bioekonomi, även blå bioekonomi, tillsammans med våra partner, linjerar kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi.

Forststyrelsen blev medlem i ansvarsnätverket FIBS och undertecknade även avtalet om mångfald. – Medlemskapet i FIBS är ett viktigt forum för oss: via det hittar vi partner och får information och erfarenheter om de senaste ansvarsfullhetsfrågorna. Som en samhällelig och ansvarsfull naturresursaktör bidrar vi även med egen insats i nätverket, säger Koipijärvi.

Social ansvarsfullhet och en mångsidig bild av Forststyrelsen som arbetsgivare är centrala i dess verksamhet. Medlemskapet i FIBS diversitetsnätverk bidrar starkt till Forststyrelsens omsorgsvärde. Utöver omsorg för naturen och naturresurserna har man även fastställt att omsorgen för människor är viktig.

Ytterligare information:
Terhi Koipijärvi, kommunikationsdirektör, Forststyrelsen, tfn 050 5989 958
Pentti Hyttinen, generaldirektör, Forststyrelsen tfn 040 546 5227