Publicerad 17.4.2020

Mer information om bokningen av Forststyrelsens stugor för sommarsäsongen och nästa år

Publicerad 16.4.2020

Alla bokningar av Forststyrelsens Naturtjänsters reserverings- och hyresstugor fram till slutet av maj i år avbokades tidigare för att bromsa spridningen av coronaviruset. För sommarmånaderna fattas beslutet om avbokning i början av föregående månad enligt hur coronasituationen framskrider. Till exempel fattas beslutet om att eventuellt avboka bokningar för juni senast den 10 maj.

Om kunden själv vill avboka sin stugbokning för sommaren går det att sköta kostnadsfritt antingen direkt i Forststyrelsens webbutik eller genom att kontakta det naturum som ligger närmast stugan. Om bokningen redan är betald, returneras pengarna till kunden.

Förfallodagen för betalning av alla stugbokningar för sommaren ändras till 31.8.2020, men om coronasituationen lättar ska betalningen göras före man reser till stugan.

Som det nu ser ut kommer bokningarna för 2021 att öppnas 1.9.2020 i Forststyrelsens webbutik. Då kan stugor bokas normalt även för slutet av detta år. Om coronavirussituationen lättar redan före september kan försäljningen inledas redan tidigare.

Vi beklagar de olägenheter och den osäkerhet som våra kunder nu utsätts för i planeringen av sommaren, men vi måste fatta våra beslut vartefter informationen om coronaviruset uppdateras. Vi informerar om våra beslut i så stor utsträckning som möjligt. Man kan alltid be om mer information från Forststyrelsens naturum.

Aktuella instruktioner från Forststyrelsens Naturtjänster angående coronaviruset finns samlade på sidan www.utinaturen.fi/coronavirusinstruktioner. Sidan uppdateras vartefter myndigheterna preciserar sina anvisningar utifrån hur sjukdomssituationen framskrider.

Mer information: