Publicerad 6.6.2024

Lodningar av havsbottnen i Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt fortsätter i Bottenviken

Lodningarna av havsbottnen som inleds denna sommar genomförs utanför Närpes, Pyhäjoki, Brahestad och Kristinestad och ska börja i Seljänsuunmatalaområdet (Brahestad, Siikajoki och Karlö). Uppgifterna från lodningarna är en del av förberedelserna för havsvindkraftsprojekten som genomförs i Finlands territorialvatten. Lodningarna genomförs av Geologiska forskningscentralen GTK.

Lodningarna inleds i Närpes den här veckan och flyttar vidare utanför Pyhäjoki, Brahestad och Siikajoki i mitten av juni. I augusti fortsätter lodningarna utanför Kristinestad. Det tar cirka tre veckor att loda ett område, men arbetet är mycket väderberoende.

Arealen på ett enskilt havsvindkraftsområde är cirka 120–230 km². Vattendjupet i områdena är i huvudsak 15–40 meter. De havsvindkraftsområden som ska lodas ligger i de allmänna vattenområdena i Bottniska viken.

Med hjälp av uppgifterna från lodningarna strävar Forststyrelsen till att påskynda genomförandet av projekten genom att erbjuda aktörerna preciserade uppgifter om bland annat havsbottnens djup och de geologiska egenskaperna i projektområdet.

Med hjälp av uppgifterna från lodningarna kan de bästa områdena identifieras ur ett tekniskt, ekonomiskt och naturvärdesperspektiv, både för havsvindkraftverken som upprättas på havsbottnen och för de havskablar som behövs för elöverföring.

Video från förra sommarens lodningar

YouTube-videon från förra sommaren Forststyrelsens och Geologiska forskningscentralens generaldirektörer bekantar sig med lodningsverksamheten på forskningsfartyget Geomari.

Mer information

Ville Koskimäki, projektutvecklingschef, Forststyrelsen, ville.koskimaki@metsa.fi, +358 40 536 9582

 

Läs tidigare meddelanden om Forststyrelsens lodningsverksamhet:

Lodningarna i anslutning till Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt fortskrider | Forststyrelsen (metsa.fi) 10.8.2023

Geologiska forskningscentralen genomför lodning av havsbotten i Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt | Forststyrelsen (metsa.fi) 27.6.2023