Publicerad 17.1.2023

Liina Aulin ny kommunikationsdirektör vid Forststyrelsen

Liina Aulin har utsetts till Forststyrelsens kommunikationsdirektör. Hon inleder sitt arbete 1.3.2023.

Kommunikationsdirektören ansvarar för Forststyrelsekoncernens interna och externa kommunikation, medierelationer samt utvecklingen av ansvarsfullheten. Kommunikationsdirektören är medlem i Forststyrelsens ledningsgrupp.

Aulin övergår till Forststyrelsen från uppgiften som Ilmarinens direktör för kommunikation och samhällsrelationer. Hon har stark erfarenhet av krävande ledningsuppgifter inom kommunikation och samhällsrelationer samt företagsansvar. Aulin har tidigare arbetat med kommunikationsuppgifter bland annat vid republikens presidents kansli.

Liina Aulin berättar att hon tar emot uppgiften med entusiasm.
“Forststyrelsens uppgift som förvaltare av statens mark- och vattenområden och naturresurser är ytterst viktigt och betydelsefullt. Det känns bra att få berätta om detta mångsidiga arbete samt att utveckla kommunikationen och ansvarsfullheten tillsammans med Forststyrelsens experter. Frågor som gäller användningen av skogarna, klimatet och den biologiska mångfalden intresserar olika intressegrupper på bred front, vilket framhäver betydelsen av kommunikation och öppen dialog”, säger Liina Aulin.

“Aulins långa erfarenhet av ledning av kommunikation och ansvarsfullhet samt hennes starka mediekompetens och kontaktnätverk är mycket välkomna element i en krävande kommunikationsmiljö”, säger Forststyrelsens generaldirektör Juha Niemelä.

Mer information
Verkställande direktör Juha Niemelä, Forststyrelsen, tfn 050 500 3681
Kommunikationsdirektör Liina Aulin tfn 040 770 9400