Publicerad 9.12.2021

Lederna och rastplatserna i Salla förbättras för att höja servicenivån i nationalparken – servicen utvecklas för närvarande

Arbetet med att förbättra servicekonstruktionerna i Salla nationalpark har inletts. Antalet besökare i Salla förväntas öka tack vare områdets status som nationalpark samt de förbättrade möjligheterna till och det växande intresset för friluftsliv. Den nya nationalparkens urskogar med sina höglandsplatåer och klara tjärnar lockar också besökare.

Två leende barn sitter på en bänk i en byggnad. I bakgrunden står en leende kvinna. Bilden är tagen på sommaren.
Observationsplatsen i Kaunisharju är ett lämpligt resmål för hela familjen. Bild: Harri Tarvainen / Forststyrelsen.

Lagen om Salla nationalpark träder i kraft den 1 januari 2022.

Arbetet med att iståndsätta lederna och servicekonstruktionerna i nationalparken inleds i och med beslutet om inrättande och finansieringen. Servicekonstruktionerna iståndsätts i beredskap för en förväntad ökning av antalet besök.

– Nationalparkens rastplatser och leder behöver iståndsättas. Arbetet med iståndsättningen börjar med närliggande leder. Tanken är att friluftskonstruktionerna ska få en modern design som skapar en fin kontrast till de hundratals år gamla skogarna. Till de fortsatta planerna hör också att bygga en ny ödestuga. Det kontinuerliga underhållet och utvecklingen av nationalparken förutsätter också en permanent höjning av finansieringen, berättar parkchef Hely Juntunen.

– Kundkommunikationen utökas med ett nytt kundserviceställe och en förnyad naturutställning i renparken Salla Wilderness Park samt på våra webbsidor och i sociala medier, fortsätter Juntunen.

Arbetet med skötsel- och användningsplanen för Salla nationalpark har också inletts. Lokalbefolkningen och andra personer som är intresserade av nationalparken kan delta i arbetet med planen. I skötsel- och användningsplanen definieras närmare bland annat vilka aktiviteter det är tillåtet att utöva i parken.

En besökarundersökning inleds i Salla nationalpark och dess närområden i början av 2022. Besökarundersökningen utreder besökarnas önskemål och detaljer kring de lokala ekonomiska effekterna i området.

Det ökade antalet besökare innebär också positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen. Den finansiering som staten investerar förväntas återbetala sig mångdubbelt i den lokala ekonomin. Byggnads-, iståndsättnings- och underhållsarbetena skapar även sysselsättning och utökar behovet av köpta tjänster.

Sallas varierande och lockande natur

I Salla är det lätt att njuta av olika naturfenomen året om. Naturen i nationalparken präglas speciellt av gamla ödemarksartade urskogar med utmärkta levnadsförhållanden för tjädern, som är en symbol för Salla nationalpark. Tjädern pryder också Salla nationalparks logo, som är designad av Anna Pakkanen.

I Salla nationalpark finns flera leder som för besökarna till områdets många natursevärdheter. Sjön Kolmiloukkonen är ett lätt tillgängligt men storslaget utflyktsmål i närområdet. Från Kaunishauta ås, som också kallas Kaunisharju, ser besökaren ut över en mosaik av åsar kantade av trädbevuxna myrar. Från Iso Pyhätunturi öppnar sig en storslagen utsikt över det omgivande fjällandskapet, mot Ryssland och de gamla Sallafjällen. Lite djupare in i parkens gamla skogar ligger Pahaojankuru.

Andra sevärdheter är norrskenet och den oändliga stjärnhimlen, samt sommartid också midnattssolen, som lockar många besökare till Salla. På vintern bjuder Finlands 41:a nationalpark på andlöst vackra snötyngda skogar i vinterskrud.

Invigningsfest i juni 2022

Salla nationalparks invigningsfest planeras för juni före midsommaren. Invigningsfesten i renparken Salla Wilderness Park (Poropuisto), som är öppen för alla, bjuder på evenemang för alla åldrar.

Utöver invigningsfesten i juni planeras mindre evenemang under sommaren och hösten 2022. Visst är man också välkommen att besöka den nya nationalparken fast genast.

Mer information om invigningen och de övriga evenemangen uppdateras på adressen utinaturen.fi/salla.

Mer information