Publicerad 12.12.2023

Kungörelse: Fiskekvoter 2024-2025

Kungörelsen har korrigerats angående datumen för både påseendet och upphörandet av besvärstiden 20.12.2023.

Forststyrelsen har genom sina beslut 7030/2023 och 7584/2023 den 12.12.2023 med stöd av 18 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) fastställt regionvisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen. Beslutet 7030/2023 gäller geografiskt samernas hembygdsområde och beslutet 7584/2023 övriga Finland.

Besluten finns till påseende fram till den 22.1.2024 på Forststyrelsens centralenhet (Ratatie 11, 01301 Vantaa), Ivalo kundtjänst (Sairaalantie 3 B, 99800 Enare), Övre Lapplands naturum Siida (Inarintie 46, 99870 Enare) och Fjäll-Lapplands naturum (Peuratie 15, 99400 Enontekis) samt dessutom på Forststyrelsens webbplats www.eraluvat.fi och www.metsa.fi.

Framläggningen av handlingen kungörs i den officiella tidningen och därtill i följande tidningar: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Hufvudstadsbladet.

Besluten får överklagas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter beslutens delfående. Närmare anvisningar om överklagande finns i besvärsanvisningarna som är bifogade till besluten.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter kungörelsens offentliggörande 15.12.2023 i den offentliga tidningen, alltså 22.12.2023. Besvärstiden upphör den 22.1.2024.

Vanda den 12.12.2023

FORSTSTYRELSEN

Kvotbeslut: