Publicerad 18.7.2019

Kortvariga fisketillstånd har blivit populärare

Det har redan sålts cirka 172 000 stycken fiskevårdsavgifter för närmare sju miljoner euro. Inkomsterna har sedan början av försäljningsåret varit större än någon gång i fiskevårdsavgiftens historia. Dock finns det fortfarande utrymme för tillväxt.

Enligt lagen om fiske ska man betala fiskevårdsavgift om man är mellan 18–64 år och fiskar med drag eller bete eller fångar kräftor. Bild: Aku Ahlholm / Fortstyrelsen

I slutet av juni var intäkterna på fiskevårdsavgifterna 6 974 000 euro. I fjol var den motsvarande summan 6 591 000 euro. Under de senaste åren har den totala försäljningen varit lite under nio miljoner euro, men nu finns det hopp om att den slutligen går över den magiska gränsen.

Man har sålt 150 000 årsavgifter, 11 000 veckoavgifter och 11 000 dagsavgifter. Sedan Riksdagen höjde fiskevårdsavgiftens priser har de kortvariga tillståndens popularitet växt på bekostnad av årsavgifterna. För såväl vecko- som dagstillstånd ser det ut som att man i år sätter nya rekord: till exempel i fjol var antalet vid den här tiden tusen tillstånd färre.

Det förväntas att försäljningen av korta tillstånd under sensommaren alltjämt ökar. Årsavgiften är dock fortfarande ett alternativ att ta i beaktande, eftersom den är bekymmerfri för den som fiskar ibland och inbegriper Fena-tidning som kommer hem med posten. Avgiften kan också ses som en investering i naturen.

Med fiskeavgifter tar man hand om ansvarsfullheten

Enligt lagen om fiske ska man betala fiskevårdsavgift om man är mellan 18–64 år och fiskar med drag eller bete eller fångar kräftor. På basis av olika undersökningar har man uppskattat att en stor del av de betalningsskyldiga av en eller annan anledning inte betalar fiskevårdsavgiften. Nu verkar dock riktningen vara mot det bättre, även om budskapet om fiskeavgiftens betydelse för fiskets framtid fortfarande inte ser ut att ha nått alla.

Vanligtvis betalas fiskevårdsavgiften eftersom man vet att den är en förutsättning för lagligt fiske. Över en tredjedel betalar fiskevårdsavgiften därför att dess intäkter går till ett gott ändamål, dvs. utvecklingen av fiskevatten och fiskebestånd samt rådgivning och övervakning av fiskare. I år har det blivit särskilt populärt att köpa fiskevårdsavgifter som present.

Fiskevårdsavgiften kan betalas i Eräluvat.fi-webbutiken, på tjänstenumret 020 69 2424, i Fortstyrelsens försäljningsställen av tillstånd och i R-kiosker. Fiskekortet är personligt, så i samband med betalning efterfrågas namn, kontaktuppgifter och födelsedatum. Fiskevårdsavgiften är 45 euro för hela året, 15 euro för en vecka och 6 euro för en dag.

Tilläggsuppgifter

eräluvat.fi/fiskevårdsavgift

Laura Ticklén, specialplanerare, Fortstyrelsen Naturtjänster
040 480 6832, laura.ticklen(at)metsa.fi

Jord- och skogsbruksministeriet
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Finlands Yrkesfiskarförbund r.f