Publicerad 27.4.2023

Karlö kommun godkände planeringsinitiativet för havsbaserad vindkraftspark

Karlö kommun har godkänt Forststyrelsens planeringsinitiativ för en havsbaserad vindkraftspark i västra delen av området Seljänsuunmatala. Planeringen tar cirka tre–fyra år och under den tiden genomförs andra utredningar som projekten kräver.

“Det finns kulturlandskap och vacker natur på Karlö, vilket är en viktig synpunkt när vi tänker på utveckling av kommunen. Havet är brett närvarande i allt och hela tiden. Det kommunala beslutsfattandet styrs dock av realism. Vi vill säkerställa kommunens framtidsmöjligheter. Det havsbaserade vindkraftsprojektet kunde lösa många problem”, säger Maarit Alikoski, ordförande för Karlö kommunstyrelse.

“För Karlö var Forststyrelsens projekt vältajmat, eftersom vi för närvarande har en hel del av våra stora frågor under gemensam granskning och beslutsfattande. Vi kommer att granska markpolitiken nu i enlighet med vår kommunala strategi ur ett bredare perspektiv, med hänsyn till helhetsläget”, fortsätter Alikoski.

I Finland beslutar kommunerna om planering och konstruktion av havsbaserad vindkraft inom deras områden. Detta gäller även statligt ägda områden. Forststyrelsen å sin sida ansvarar för utvecklingen och förstudien av statliga områden inom territorialvattengränsen.

Utöver planeringen samordnas utvecklingen av de havsbaserade vindkraftsprojekten bland annat med statsförvaltningens synpunkter. Samtidigt görs undersökningar av havsbottnens struktur, vindförhållandena i området mäts och i det MKB-förfarande som genomförs senare utreds miljökonsekvenserna och elöverföringsalternativen. Tillståndsprocesserna för en havsbaserad vindkraftspark tar 5–7 år.

En havsbaserad vindkraftspark begränsar inte användningen av havsområdet för båtliv, fiske eller rekreation. Under byggandet av kraftverken är rätten att röra sig i området begränsad av säkerhetsskäl. Det område som arrenderas ut till vindkraftsprojektet förblir i statens ägo. Den lokala kommunen får fastighetsskatteintäkter från havsbaserade vindkraftsparker belägna på deras område när projektet är klart.

Planläggningsområdet som godkänts av Karlö kommun är en del av Forststyrelsens plan att utveckla fem nya havsbaserade vindkraftsparker på öppet hav i kommuner vid Österbottens kust. Utöver Karlö lämnades planeringsinitiativ till kommunerna Siikajoki och Pyhäjoki samt städerna Brahestad, Närpes och Kristinestad. Av dessa har Siikajoki och Pyhäjoki redan godkänt planeringsinitiativen för de havsbaserade vindkraftsparker som planerats i deras områden. Den totala kapaciteten för de projekt som ska utvecklas är cirka 6 000 megawatt (MW).

Utvecklingen av de projekt som planeras för statens havsområden fortsätter med valet av de företag som ska bygga vindkraftsparkerna och ansvara för elproduktionen, när kommunerna godkänt planeringsinitiativen. Forststyrelsens målsättning är att öppna konkurrensutsättningen för två projekt och välja en partner på den internationella marknaden i september–oktober i år. Information om när konkurrensutsättningen inleds ges senare.

Mer information fås av:
Ville Koskimäki, projektutvecklingschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen tfn 0206 394 021,
e-post: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, kommunikationschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 239,
e-post: hanna.kaurala@metsa.fi

Läs mer om utvecklingen av Forststyrelsens havsvindkraft på adressen:
https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/stora-mojligheter-for-havsvindkraften/

Beställ Forststyrelsens nyhetsbrev om havsvindkraft på adressenhttps://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/