Publicerad 9.3.2023

Juha S. Niemelä utnämndes till ordförande för The European State Forest Association

Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä har utnämnts till ordförande för styrelsen för The European State Forest Association för den kommande tvåårsperioden.

Eustafor är en paraplyorganisation för europeiska, statliga skogsorganisationer som bedriver hållbart skogsbruk. Forststyrelsen är stiftande medlem i organisationen som grundades år 2006.

Eustafor främjar ett hållbart skogsbruk och är ett samarbetsforum och ett forum för informationsutbyte. I organisationen behandlas utöver skogsfrågor också energifrågor, turism och rekreation, fiske och jakt samt naturskydd. Eustafor är dessutom en kanal för uppföljning av EU-ärenden. Via organisationen kan vi delta i beredningen av EU:s ärenden med anknytning till skogen.

Eustafor består för närvarande av 36 organisationer från 25 europeiska länder och har sitt kontor i Bryssel.

-Regleringen av skogarna har ökat och kommer att öka betydligt under de kommande åren. Det är viktigt att de statliga skogsvårdande organisationerna har ett eget kontor i Bryssel där saker följs upp och kan påverkas. Det är en hederssak och en fin möjlighet att få leda Eustafors verksamhet som ordförande för styrelsen, säger Juha Niemelä.

Mer information:
Generaldirektör Juha S. Niemelä, Forststyrelsen, juha.niemela(at)metsa.fi, tfn +358 206 39 4201