Publicerad 15.1.2020

Juha S. Niemelä blir Forststyrelsens generaldirektör

Publicerad 15.1.2020

Den 19 december 2019 utnämnde statsrådet i enlighet med jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs förslag Juha S. Niemelä till ny generaldirektör för Forststyrelsen.

De senaste fyra åren har Juha S. Niemelä arbetat som avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning. Dessförinnan var han överdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland. Niemelä är utbildad agronomie- och forstdoktor med en examen i Master of Business Administration och är sedan länge även docent vid Helsingfors universitet.

Forststyrelsens nya verkställande direktör – den 16:e i ordningen – inledde sitt uppdrag i början av 2020 och hans tjänsteperiod pågår till slutet av 2024. Verkställande direktören leder och utvecklar Forststyrelsens verksamhet, sköter Forststyrelsens löpande förvaltning samt ser till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören har titeln generaldirektör.