Publicerad 16.3.2018

Jakt- och fiskeövervakning: Var femte snöskoterförare körde utan tillstånd

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning granskade förra året 9 500 vildmarksbesökare, står det i jakt- och fiskeövervakningsrapporten för år 2017. Det fanns mest att anmärka på för terrängtrafiken: Över 20 procent av de granskade snöskoterförarna körde utan tillstånd eller gjorde sig skyldiga till lagöverträdelser.

Jakt- och fiskeövervakarna ökade övervakningen för terrängtrafiken. Även fast det fanns mycket att anmärka på med terrängtrafiken, var det lite bättre ställt med tillståndsfrågorna än föregående år. Den största delen av kontrollerna i terrängtrafiken gällde snöskotrar, men jakt- och fiskeövervakarna övervakade även tidig körning med fyrhjuling på barmark.

16 procent av snöskoterförarna körde fortfarande utan tillstånd på snöskoterspåren. Föregående år var andelen snöskoterförare utan tillstånd 17 procent. Dessutom antecknades lagöverträdelser i fem procent av kontrollerna.

Ett allt vanligare problem under de senaste åren har varit olaglig körning av snöskoter utanför rutterna och spåren. Förare söker sig allt oftare till områden med orörd snö med sina snöskotrar.

– Då kan de i värsta fall orsaka skador för plantskog eller störa rovfåglarnas häckning, säger Forststyrelsens överinspektör för jakt- och fiskeövervakning Juha Ahonen.

Under sommaren träffade Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare några lata bärplockare, som istället för att promenera körde med fyrhjulingar till bärställena.

– Särskild i fuktig terräng lämnar fyrhjulingarna svåra spår i naturen som tar lång tid att reparera, konstaterar Ahonen.

Jägarnas tillstånd i ordning

Minst otillåtna ärenden eller lagöverträdelser upptäcktes igen vid övervakningen av jakt. Enligt jakt- och fiskeövervakningsrapporten bröt tre procent av de granskade jägarna mot lagen. Det vanligaste var att jägarna transporterade sitt vapen oskyddat i bilen. Ett ändamålsenligt jakttillstånd saknades för 0,3 procent av de granskade jägarna.

Jakt- och fiskeövervakarna genomförde rekordantalet 435 kontroller, som handlade om jakt av rovdjur. Det loggades 4 stycken grova jaktbrott som berörde rovdjur.

Däremot fanns det mer att anmärka på i aktiviteten hos fiskare och människor som rörde sig på naturskyddsområden. Av fiskarna fiskade 16 procent utan tillstånd eller olagligen. I nationalparkerna och naturskyddsområdena loggades förseelser i 10 procent av kontrollerna.

Ytterligare information:
Överinspektör för jakt- och fiskeövervakning Juha Ahonen, Forststyrelsen, tfn 0206 39 7060, 040 6464250;
Juha.m.ahonen(at)metsa.fi (på finska)
På svenska: kommunikationschef Aku Ahlholm, Forststyrelsen, tfn 040 4814890, aku.ahlholm(at)metsa.fi