Publicerad 14.5.2018

Igenvuxen hed bränns i Björköby

Måndagen 14.5. brände lokala fårägare, Forststyrelsen, Björkö frivilliga brandkår och Björkö fornminnesförening tillsammans igenvuxna hedar i Björkögrundens skärgård.

Målet är att på ett traditionellt sätt sköta hedarna på holmarna Rågrevet, Kältgrund och Södra Nikersgrund genom bränning och efterföljande fårbete.

En del av hedarna i Björkögrunden har bränts i början av 1990-talet och öarna har delvis redan blivit brända år 2014 och 2015. Nu fortsätter traditionen. Bränningen av hedarna är en del av åtgärderna i en skötselplan för hedar på fyra olika holmar i Björkögrunden. År 2015 lyckades bränningen på en av holmarna, Krokbådan, mycket bra.

Hedarna på öarna vid Björkögrunden domineras av kråkris, blåbär och lingon, men på stora delar av de tidigare öppna hedarna har enen börjat breda ut sig allt mera. Restaureringsåtgärder, såsom bränning, innebär att naturens mångfald på området ökar och den öppna lågvuxna heden kommer med tiden att erbjuda betesdjur, som får, bättre bete på öarna.

Björkögrunden ingår i naturskyddsområdet Valsörarna-Björkögrunden som bildades 1977. Området omfattar ca 17 800 hektar, varav ca 600 ha landområden. Området ägs av Björkö delägarlag.

Forststyrelsen har bett eventuella personer som rör sig på området runt den holme som bränns att under tidpunkten för bränningen av säkerhetsskäl inte befinna sig närmare än 50 meter från ön.

Tilläggsuppgifter:

skyddsbiolog Carina Järvinen, Forststyrelsen, Kustens naturtjänster: carina.järvinen(at)metsa.fi, 040 574 5505.