Publicerad 10.12.2021

I Forststyrelsens naturkartläggningar hittar man förekomster av nya arter

Antalet hotade och helt försvunna arter ökar, men lyckligtvis hittar man också förekomster av nya arter. I naturkartläggningarna görs observationer av arter som inte tidigare har påträffats i Finland.

Under de kartläggningar av naturtyper och arter som genomförs av Forststyrelsens Naturtjänster får kartläggarna då och då stifta helt nya bekantskaper. I kartläggningarna har man hittat nya förekomster av sällsynta och dåligt kända arter samt till och med helt nya arter.

I år upptäckte naturkartläggare Hannu Lehtonen någonting intressant på en källarsvamp under Forststyrelsens Naturtjänsters kartläggning av tickor i Raumo. Det visade sig att det var fråga om en förekomst av parasitarten Nodulisporium cecidiogenes. Det är ett så färskt fynd att arten ännu inte ens har något finskt namn.

Lehtonen hittade arten för första gången i Finland 2017. Hittills har endast tre observationer gjorts av den.

Nodulisporium cecidiogenes är en mykoparasit som lever ett vanligt parasitliv, vilket innebär att den är kräsen: Det är endast källarsvamp (Coniophora puteana) som duger som värdart. Man vet ännu inte hur vanlig arten är i Finland.

“Nya arter upptäcks hela tiden och kunskapen ökar när amatörer och kartläggare lär känna dem”, berättar Lehtonen.

Han kartlägger särskilt tickor och skinn, och får ständigt ny information om dem. Lehtonen har årligen hittat nya regionala arter av ticka eller skinn. Tickor och skinn är svampar som ofta växer som parasiter eller rötsvamp i trädstammar.

Kunskapen ökar med hjälp av kartläggningar

År 2016 fick han också napp på Mäntykallio i Björneborg: Lehtonen hittade en buskticka (Phellinus contiguus), en tickart vars enda observation i Finland var på Åland 1986. Nu fanns arten också på fastlandet. Buskticka trivs på havtornens stam och nedre grenar, ”i buskhöjd” som namnet anger.

”När jag lärt känna arten har jag gått runt och undersökt äldre havtornsbuskar längs havsstränderna. Ofta har jag påträffat fler förekomster”, berättar Lehtonen.

Nya artfynd visar att vi ännu inte vet allt om våra arter. Med hjälp av kartläggningarna utökas och uppdateras informationen om både nya och befintliga arter.

Forststyrelsens Naturtjänster gör årligen omfattande kartläggningar av olika arter och naturtyper. Den information som samlas in genom kartläggningarna används i de riksomfattande bedömningarna av hotade arter och när man planerar skötseln av arternas livsmiljöer. Dessutom utnyttjas informationen bland annat vid planeringen av skyddet och användningen av områdena.

Mer information om observationer som gjorts vid kartläggningarna: Naturkartläggare Hannu Lehtonen/Forststyrelsen, hannu.olavi.lehtonen@metsa.fi, tfn +358401863359

Mer information om Naturtjänsters artkartläggningar: Specialplanerare Tiina Kanerva/Forststyrelsen, tiina.kanerva@metsa.fi, tfn +358405656329