Publicerad 15.4.2021

Herdeveckorna i nationalparkerna fortsättningsvis enormt populära – fler än 14 000 ansökningar till objekten i sommar

Efterfrågan på herdeveckorna 2021 i nationalparkerna och andra objekt som Forststyrelsens Naturtjänster sköter var stor också i år. Totalt 14 397 ansökningar lämnades in till herdeveckorna i sommar. Herdeveckorna har lottats ut bland de sökande och vinnarna har informerats.

Herdarna sköter de får, kor eller hästar som betar i skyddsområdena. Syftet med betet är att djuren utför landskaps- och naturvårdsarbete.

Får betande på ängen. Bakom dem en bred älv samt fjällandskap.
Får på bete i sommarnatten vid Kaapin Jounis gård i Lemmenjoki nationalpark. Foto: Olli Järvenkylä.

Det finns totalt 15 herdeställen på olika håll i landet. Med undantag av herdestället i Punkaharju utgörs herdeställena av hotade vårdbiotoper. När djuren som betar på herdeställena äter de vanligaste växterna som klarar sig bättre i konkurrensen, skapar de samtidigt utrymme för mer sällsynta ängsväxter. Utan bete skulle ängarna växa igen och många vackra och sällsynta växtarter skulle försvinna. Bete berikar alltså den biologiska mångfalden.

De mest populära herdeställena i år var Kaapin Jounis gård i Lemmenjoki nationalpark, Hiidenmaa gård vid Neitvuori och Palovartijan talo i Punkaharju naturskyddsområde. Flest sökande var intresserade av Kaapin Jounis historiska samegård i Lemmenjoki nationalpark, som fick 1 198 ansökningar. Gården är en berömd samesläkts gamla boplats och släktens mest kända man, Jouni Aikio eller Kaapin Jouni (1875–1956) var sin tids stora ”renkung”, släktens överhuvud och partiark. Gården är vackert belägen vid Lemmenjokis strand.

Under herdeveckan får herdarna semestra i ett storslaget landskap, njuta av naturen och ett stressfritt liv samt sköta de betande djuren. Samtidigt deltar herdarna i värdefullt naturvårdsarbete och mår bra av att vistas i naturen.

– Om någon av herdarna annullerar sitt deltagande informerar vi om detta på varje herdeställes Facebook-sida. Den som snabbast anmäler intresse får ta över den lediga herdeveckan, berättar fältchef Hannele Kytö vid Forststyrelsen.

Vallning för vårdbiotoperna

Herdarna sköter djuren som utför naturvårdsarbetet, var och en under en vecka av säsongen. Herden förser djuren med vatten, följer deras allmänna kondition och flyttar dem till nästa betesfålla.

Herdeveckorna gynnar såväl herdarna, djuren och djurens ägare som naturen. De som deltar i herdeveckorna gör det möjligt att bevara värdefulla kulturarvsobjekt, traditionell naturvård och naturens mångfald. Herdeveckorna är avgiftsbelagda. De inkomster som avgifterna ger används för underhållet och naturvården i områdena.

Mer information (utinaturen.fi)