Publicerad 21.11.2019

Haltia söker en samarbetspartner för att sköta kundservice och utveckla naturturismen

Till Finlands naturcentrum Haltia sökes en samarbetspartner som kan sköta kundservicen på Haltia och använda Haltias utrymmen för evenemang och naturturism. Avsikten är att göra naturcentrumet och företaget till en helhet som tillsammans utövar och utvecklar naturturismen och förbättrar möjligheterna att utöva rekreation i naturen på ett enkelt sätt.

– Haltia ligger intill en populär nationalpark, och intresset för friluftsliv och naturturism håller tydligt på att öka. På Haltia finns många möjligheter att utveckla verksamheten både i och utanför naturcentrumet, bl.a. genom att utveckla nya servicepaket där ett besök på Haltia kan kombineras med friluftsliv i nationalparken. På Haltia finns även en restaurangföretagare som man kan samarbeta med, säger Henrik Jansson som är regionchef för Kustens naturtjänster på Forststyrelsen.

Forststyrelsen koncentrerar sig på arbete, utställningsverksamhet och naturfostran enligt Naturtjänsternas och Forststyrelsens strategi.

– Att öka uppskattningen för naturen och uppmuntra människor att ta sig ut i naturen är fortfarande Haltias viktigaste uppgift. Det här lyckas bäst då vi har en samarbetspartner som koncentrerar sig på att utveckla naturturism och affärsverksamhet. Forststyrelsen koncentrerar sig i sin tur på att sköta naturskolan och ordna utställningar på Haltia.

Upphandlingen inleds inom kort. Servicen kan skötas av endera ett företag eller ett konsortium av flera företag.

Verksamheten på Haltia finansieras av Forststyrelsen, Esbo, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Vichtis och Folkhälsan. Beslut om Haltias budget, finansiering och styrning av verksamheten fattas av en verksamhetsgrupp med representanter för varje finansiär.

Hösten 2018 beslutade verksamhetsgruppen att ändra verksamhetskonceptet på Haltia. Syftet med ändringen är att svara mot utmaningen med en verksamhetsmiljö som hållas på att förändras. Att söka en ny samarbetsföretagare är en del av ändringen av verksamhetsmodellen.

Tilläggsinformation:
Henrik Jansson, regionchef för Kustens Naturtjänster, Forststyrelsen; tfn 0206 39 4293, henrik.jansson(at)metsa.fi