Publicerad 4.9.2020

Gör coronasäkra höstutflykter och lär dig Etikett i friluftslivet

Säsongen för utfärder i krispigt väder och bland sprakande höstfärger börjar. För nationalparkerna och andra utflyktsmål innebär det många besökare. Det ansvar som varje vandrare har i naturen framhävs nu i coronatider. Med säkerhetsavstånd, god hygien och Etikett i friluftslivet kan vi alla njuta av naturen på ett säkert sätt.

Ta hand om dig själv, dina närstående och dina medvandrare genom att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på rastplatser och rutter samt i stugor. Vikten av god hygien framträder när man vistas i naturen och är särskilt viktig att komma ihåg när man använder utflyktsmålens toaletter. Det finns inte alltid möjligheter till handtvätt och därför är det bra att ha med sig tillräckligt med handdesinfektion. En matsäck med mat som inte kräver en eldplats för tillredningen är bra att ha med sig, eftersom andra vandrare ofta samlas vid eldplatserna. Att ta med sig en eget friluftskök är också en bra idé. Om man tänker övernatta i naturen är det bäst att ta med sig eget tält eller annan utrustning för övernattning. I stugor och vindskydd kan man inte garantera tillräckliga säkerhetsavstånd.

I naturumen som sköts av Forststyrelsens Naturtjänster betjänar vi dig så tryggt som möjligt bakom plexiglas. Om vi inte kan hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd använder vi munskydd. Vi ber att du håller en god handhygien när du kommer till naturumet, samt att vid behov bär du eget munskydd.

Följ Etiketten i friluftslivet för att ta hänsyn till både naturen och dina medvandrare

Var och en av oss kan med små gärningar göra mycket för naturen och våra medvandrare. Följ de fem punkterna i Etikett i friluftslivet så har du redan kommit långt:

  1. Respektera naturen – ändra ingenting i den. Håll sällskapsdjur kopplade.
  2. Håll dig till markerade leder och följ alla regler som gäller färdsätt. Kontrollera om och när det finns begränsningar som gäller vistelsen vid ditt utflyktsmål.
  3. Slå läger endast på anvisade platser. Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vattendrag. Följ reglerna som gäller vid ödestugorna.
  4. Gör upp eld endast på tillåtna platser, använd helst friluftskök. Gör aldrig upp eld när varning för skogs- eller gräsbrand råder.
  5. Skräpa inte ner.

Genom att följa Etiketten i friluftslivet hjälper du dem som sköter om nationalparkerna och andra utflyktsmål. Istället för att gå och plocka skräp eller efterbevaka terrängbränder, kan de utföra arbete som gagnar naturen och vandrare.

Forststyrelsen följer statsrådets anvisningar om coronaviruset, så även våra anvisningar kan ändra under hösten.

Trygga höstutflykter!

Mer information