Publicerad 18.6.2021

Friluftstjänsterna i Sibbo storskogs nationalpark utvecklas aktivt

Forststyrelsen utvecklar aktivt friluftstjänsterna i Sibbo storskogs nationalpark. I början av juni färdigställdes en ny rastplats med kokskjul på berget vid Bakunkärrträsket samt den nya rundslingan Bakunkärr-rundan. Rundan som är märkt med blå ruttmarkeringar går från Bakunkärr parkering längs Knutersvägen och är ungefär två kilometer lång.

– Bakunkärr-rundan är en ganska enkel rutt som passar för familjer. Den går genom varierad terräng i skogen och över karga klippor. Från leden går det en skyltad avstickare till en ny rastplats där man kan ta en matpaus under utflykten, berättar Aino von Boehm, specialplanerare vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Man kan också ta sig dit från parkeringen Knutersporten, där det går en märkt rundstig till kokskjulet och tillbaka. Bakunkärr parkeringsplats, som ibland är överfull, planeras utvidgas mot slutet av året. Med den nya rundslingan blir platsen en ännu mer central utgångspunkt för vandrare.

På andra ställen i nationalparken kommer de märkta lederna att iståndsättas under sommaren och hösten. Vandringslederna utsätts för hårt slitage eftersom antalet besökare har ökat kraftigt och på många ställen behövs det grus och spångar. För närvarande pågår arbetet med att förnya den populära spångbelagda rutten som går längs Storträskets strand. Under hösten kommer bland annat en del av Fiskträsk-rundan samt anslutningsstigen från Bisaträsk österut mot Kalksläckarens stig att börja åtgärdas.

I våras startade Vanda stad och sibbo kommun ett samarbete med Packalén Bus. En ny Hop on Hop off -busslinje trafikerar runtom nationalparken.

En betydande del av iståndsättningen och utvecklingen av Sibbo storskog finansieras genom ett tilläggsanslag som riksdagen beviljat Forststyrelsens Naturtjänster. Tilläggsfinansieringen är ett viktigt hjälpmedel som gör det möjligt att möta efterfrågan på friluftstjänster i nationalparken, som har blivit mycket populär. Antalet besök i parken, som nu firar sina 10 år, har nästan fördubblats på ett år: 2020 ökade antalet besök till 204 000, jämfört med 110 000 året innan.

Mera information

Specialplanerare Aino Von Boehm, Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster; tfn040 763 4318, aino.vonboehm@metsa.fi