Publicerad 10.6.2019

Från det nya utkikstornet kan man spana in Kvarkens fyrar

Det nya utkikstornet i närheten av Klobbskat fiskehamn öppnades för allmänheten fredagen den 7.6.2019.

Det nya utkikstornet i Klobbskat i Kvarken 2019. foto: Jyrki Näkki.Det tio meter höga utkikstornet är beläget på berget invid vägen och från toppen kan man spana in Kvarkens vackra världsnaturarv från en totalhöjd på 25 meter. Med blotta ögat urskiljs fyrarna på Norrskär, Utgrynnan och Valsörarna. Med kikare kan man till och med se objekt på den svenska sidan av Kvarken.

Från utkikstornet leder en ungefär 500 meter lång naturstig till Kikanberget, på det berget fanns i början av 1900-talet den ryska gränsbevakningens utkikstorn. Naturstigen upprätthålls av Korsholms kommun.

Byggandet av utkikstornet är en del av Forststyrelsens och Korsholms kommuns gemensamma samarbetsprojekt, Masto 3 – Kvarkens naturstigar i skick. Projektets huvudfinansiär är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, via Österbottens NTM-central. Det tvååriga projektet har hittills bidragit med nytt underlag (träflis) till naturstigarna i Björköby och Sommarö samt en upprustad vaktstuga vid Sommarö fort som i huvudsak används för lägerskola.

Korsholms kommun har under de senaste åren gjort hamnen i Klobbskat mer attraktiv. Man har bland annat byggt nya bryggor, förnyat servicehuset och byggt parkeringsutrymmen med elstolpar som gör det bekvämare för husbilar och husvagnar att stanna i Klobbskat.

Tilläggsinformation