Publicerad 4.12.2020

Fort Sommarö i Kvarken har fått en ny parkeringsplats

En ny parkeringsplats har byggts vid Fort Sommarö i oktober. Den nya parkeringsplatsen ligger invid Sommarövägen före hyresstugan. Vägen efter hyresstugan har stängts av med en bom. Bommen behövs framför allt för besökarnas säkerhets skull. Sommaröområdet hör till Kvarkens världsarvsområde och där finns känslig och värdefull natur, bland annat sand- och stenstränder och gammal granskog.

Antalet besökare på Fort Sommarö har blivit fler och samtidigt har också biltrafiken på området ökat. Den nya parkeringsplatsen underlättar hanteringen av det ökade användningstrycket, och är nödvändig för att besökarna ska kunna röra sig tryggt på området. Hyresstugan invid vägen besöks ofta av barn och unga, och biltrafik genom området utgör en säkerhetsrisk.

Den befintliga vägen gör det möjligt att utveckla områdets tillgänglighet, så att alla besökare kan uppleva naturen och dess ljudmiljö i trygghet och trivsamhet. Tillgängligheten är en viktig utgångspunkt vid planeringen av Sommaröområdet. När fordonstrafiken fås bort från den sista vägsträckan blir det möjligt att utveckla tillgängligheten ytterligare, till exempel belägga vägen med material som underlättar framkomligheten med olika hjälpmedel. Avsaknaden av motortrafik förbättrar också trivseln i området.

Mera information:

Tuija Waren, specialplanerare på Forststyrelsen, tel. 040 822 4555, tuija.waren@metsa.fi