Publicerad 7.1.2019

Forststyrelsens populära herdeveckor fortsätter 2019

Herdeveckorna har blivit enormt populära och arrangeras på nytt nästa sommar. På de nya vallområdena som öppnas 2019 kan du ta del av skärgårdslivet på Pensaskari mitt i Bottenviken eller på Ärjänsaari som ligger i de långa sandsträndernas Ule träsk. Denna form av upplevelserik och viktig naturvård drivs i sommar under sammanlagt 174 veckor på 14 olika vallområden.
Nu söker vi herdar för sommaren 2019. Ansökningstiden börjar tisdagen den 15 januari kl. 12.00 och går ut tisdagen den 22 januari kl. 12.00. Herdarna lottas ut under februari bland de sökande. Ansökningsblanketten öppnas den 15 januari kl. 12 på adressen www.utinaturen.fi/sv/frivilligverksamhet/herdeveckorna.
Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkomsterna används för underhållet och naturvården i vallområdena. De herdar som har tur i utlottningen får hyra en vackert belägen gård eller en stuga i en vecka. Herdarna får pröva på lantlig idyll i sitt arbete med att valla får, kor eller hästar. Veckan erbjuder obegränsade möjligheter till djurterapi bland keliga får eller mer självständiga nordfinska kor eller hästar.
Till herdarnas uppgifter hör bland annat att förse betesdjuren med friskt dricksvatten, följa deras allmänna kondition och flytta djuren från en färdigbetad fålla till följande. Det är också viktigt att herdarna dagligen räknar djuren, så att eventuella rymlingar kan fångas in. Beroende på gårdens storlek kan herden också ta med sig sin familj eller en vän som sällskap. I en del vallområden är även sällskapsdjur välkomna.
Herdeveckorna är till nytta för både människan och naturen
Många olika indikatorer visar på en uppenbar nytta både för herdarna och för den omgivande naturen. En vecka mitt i naturen förbättrar den fysiska och psykiska hälsan. Att följa vad djuren har för sig och klappa får är avslappnande och lindrar även svår stress. En vecka i naturen och med djuren höjer motståndskraften. Förutom den personliga nytta som herdarna får bidrar de också till bevarandet av traditionell naturvård på historiska gårdar och därigenom även av den biologiska mångfalden.
Mer information om herdeveckorna (på finska):
Servicechef Joel Heino
Koordinator för frivilligverksamheten, Forststyrelsens Naturtjänster
Tfn 040 621 0673
E-post: joel.heino(at)metsa.fi
Utlottningsmekanism
  • Intresseanmälningar görs med ett Webropol-formulär.
  • Ansökningstiden börjar kl. 12.00 tisdagen den 15 januari och slutar kl. 12.00 tisdagen den 22 januari.
  • Följande ska anges på Webropol-formuläret: sökandens personuppgifter, vallområden i prioritetsordning och lämpliga veckor.