Publicerad 11.11.2019

Forststyrelsens nya förfaringssätt möjliggör utvecklingen av Ruunaa strövområde

Forststyrelsens översiktsplan för markanvändning och naturturism i Ruunaa strövområde är klar. Syftet med planen är att utreda strövområdets nuvarande tillstånd och dess utvecklingsmöjligheter.

Besökarantalet i Ruunaa strövområde har under de senaste åren varit mindre än för tio år sedan. De otillräckliga och otidsenliga logitjänsterna har konstaterats vara den största orsaken till att besökarantalet inte har börjat stiga. Denna situation har uppstått, för att privata företag inte själva har kunnat investera i just sådana byggnader som de skulle behöva. Forststyrelsen har för sin del med begränsade resurser underhållit det befintliga byggnadsbeståndet i strövområdet. Utanför det egentliga strövområdet förekommer ett antal privata företags logitjänster och andra tjänster.

Strävan att utveckla Ruunaa strövområde grundar sig på landskapsplanen för Norra Karelen. Strövområdet är betecknat i den nuvarande planen som ett rekreationsområde. – Tyvärr har detta lett till att byggandet begränsats till endast Neitkoskiområdet, säger Forststyrelsens utvecklingschef Jere Rauhala. Nu hoppas man få i den nya landskapsplanen en sådan planbeteckning för Ruunaa som ger i bättre möjligheter att vidareutveckla området.

Samtidigt kommer Forststyrelsen att ändra sin praxis så att också privata företag kan investera i strövområden. – Mängden arbetsplatser och effekterna på den lokala ekonomin ökar i takt med längden på turisternas vistelser. För tillfället ökar vistelsernas längd inte på önskat sätt på grund av de föråldrade, oändamålsenliga byggnaderna, konstaterar Rauhala.

Inkvarteringen i Ruunaa strövområde baserar sig på stugor för 4–6 personer. – Utländska turister som anländer med buss vill nuförtiden bo parvis i egna utrymmen, och det samma gäller för allt fler inhemska kunder, konstaterar Rauhala. Det här betyder att hälften av inkvarteringskapaciteten är oanvänd samtidigt som kapaciteten är otillräcklig.

– Vi har goda erfarenheter från Hossa, där strövområdet lades ner när man inrättade en nationalpark i området. Då uppstod investeringsmöjligheter för lokala aktörer, vilka har tagit tillfället i akt och byggt nya, moderna logiutrymmen, berättar Rauhala.

– Ruunaa strövområde och dess omgivning är en bra plats med tanke på markanvändningen, för där kan man bygga så att strövområdets karaktär bevaras, säger Rauhala.

Enligt den nya översiktsplanen utvecklas Neitkoskiområdet till Ruunaa service- och aktivitetscentrum, och byggandet koncentreras dit. – Kattilakoski blir ett fiskecentrum, och även i det området kan man bygga nya hus bara man tar i beaktande Naturaområdena, påpekar Rauhala.

Därtill finns det två nya områden utanför strövområdet där det är möjligt att bygga nytt. – Områdena Naarajärvi och Siikajärvi lämpar sig bra för logi och olika aktiviteter, menar Rauhala.

Översiktsplanen för Ruunaa har tagits fram i samarbete och samråd med lokala aktörer – ett förfaringssätt som ingår i Forststyrelsens gängse praxis. – I vår gemensamma workshop deltog rikligt med aktörer, inklusive myndigheter, fortsätter Rauhala.

– Vi upplevde att alla förhåller sig positivt till att utveckla Ruunaa och att vi har en kraftig gemensam strävan att vidareutveckla Ruunaaområdet.

Lieksas stadsdirektör Jarkko Määttänen anser det viktigt att man utvecklar av Ruunaaområdet. – Vi tror absolut att man kan förstärka turistnäringens roll i såväl Ruunaa som Koli och därmed också att man kan skapa nya investeringar och arbetsplatser i Lieksa. – Forststyrelsens översiktsplan kommer att fungera som underlag för vidareutvecklingen av området.

Ruunaa är det enda stället i Europa där man kan delta i forsränning med träbåt. Området är också ett viktigt centrum för freestylepaddling och ett välkänt fiskeställe. Ruunaa har goda förutsättningar att utvecklas till ett internationellt populärt topputflyktsmål för naturturism året runt.

Arbetet fortsätter så att Lieksa stad börjar förbereda planläggningen av Ruunaaområdet. Samtidigt kommer Forststyrelsen att förhandla med aktörer i området om nya investeringsmöjligheter.

Mer information
Utvecklingschef Jere Rauhala, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, jere.rauhala@metsa.fi, 0400 825 983
Stadsdirektör Jarkko Määttänen, Lieksa stad, jarkko.maattanen@lieksa.fi, 040 104 4001