Publicerad 27.3.2020

Forststyrelsens naturtjänster stänger överfulla rastplatser – Minister Mikkonen: Nu är det läge att varva ner i närliggande naturområden, undvik dock platser med mycket folk

Miljöministeriet och Forststyrelsen informerar 27.3.2020

Man får gärna röra sig ute i naturen, förutsatt att man följer hälsovårdsmyndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd och handhygien. Man bör undvika populära utflyktsmål och rastplatser där det råder trängsel. Man bör också undvika att ta sig långt ut i terrängen. Många rastplatser som är i flitig användning har stängts, och därför rekommenderas det att man istället rör sig i naturen kring det egna hemmet. I stora delar av landet gäller varning för gräsbrand, så allmänheten uppmanas att inte göra upp eld. Då belastas inte heller räddningsverkets resurser.

– Nu är det ett bra tillfälle att söka kraft och sinnesro i naturen, det hjälper oss att orka med undantagsarrangemangen och förändringarna i vardagen. Vi finländare har lyckligtvis nära till naturen. Undersökningar visar att finländare i genomsnitt bor 200 meter från en skog. Vi gör nu gott i att njuta av naturen och vårtecknen i de områden som finns nära hemmet, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I takt med att möjligheterna att utöva andra hobbyer har minskat blir det allt mer lockande att gå ut i naturen. I och med coronavirusutbrottet har antalet besökare i de naturområden som Forststyrelsen upprätthåller ökat, till och med så mycket att det ställvis varit mycket trångt på friluftslederna.

Forststyrelsens naturtjänster har tvingats stänga vissa populära utflyktsmål bland annat i närheten av turistcentrum: till exempel raststugor, kåtor, fågeltorn och ödestugor som varit i flitig användning dagtid har stängts. Även naturumen vid nationalparkerna är stängda, och de bokningar som gjorts till Forststyrelsens hyres- och reserveringsstugor har tills vidare annullerats.

– Finland är fullt av fantastiska naturområden. Nu är det dock inte läge att göra några längre resor, inte ens i hemlandet, utan hellre röra sig i naturen nära hemmet. Av säkerhetsskäl har man till exempel varit tvungen att stänga vissa tjänster i nationalparkerna, eftersom det varit trängsel i områdena. Om man råkar bo nära en nationalpark kan man självfallet besöka den, men även då lönar det sig att undvika närkontakter och de tider då det rör sig mycket folk där, säger minister Mikkonen.

I södra och mellersta Finland råder för närvarande dessutom varning för gräsbrand, vilket innebär att man inte får göra upp eld. Det lönar sig därför att ta med sådan utflyktsmat som inte behöver värmas upp.

Mer information:

  • Forststyrelsens Naturtjänster: Timo Tanninen, naturtjänstdirektör, timo.tanninen(at)metsa.fi, tfn 040 6610033
  • Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, antti.heikkinen(at)ym.fi, tfn 050 348 1406