Publicerad 11.10.2022

Forststyrelsen utreder undervattensnaturvärden i Korsnäs för den planerade havsvindkraftparken

Forststyrelsen har under sommaren låtit göra utredningar om undervattensfloran och faunan utanför Korsnäs i området för havsvindkraftparken som planerats ut till havs. Utredningarna hör ihop med miljökonsekvensbedömningen (MKB).

Utredningen av naturvärdena under vatten omfattar området 15 kilometer från kusten där en havsvindkraftspark planeras och som har i genomsnitt 10–30 meter vatten. Samtidigt utreddes naturvärdena på alternativa rutter för havskabeln och på kabelns landstigningsplatser.

I utredningarna undersöks bottnens vegetation och fauna. För undersökningarna ansvarar Alleco Oy som har specialiserat sig på att undersöka undervattensnaturen och på miljöfrågor om vattendragen.

Allecos verkställande direktör Jouni Leinikki berättar att man i början av juni först kartlade havskabelns eventuella landstigningsplatser. Det planerade området för vindkraftparken ut till havs undersöktes i början av september. Materialet analyseras under hösten.

Dykning, videoinspelning och vadande som metoder

“Vi använde i huvudsak två metoder, dykning och en drop-videokamera. En utbildad forskningsdykare dök för att titta på vegetationen som fanns på botten. Utifrån observationerna utredde han också förekomsten av djur, musslor och havstulpaner som fäster sig på bottnen. Samtidigt tog dykaren prover för att säkerställa identifieringen av algarterna”, berättar Jouni Leinikki.

Jouni Leinikki, som gjorde dykningar på området för havsvindkraftparken, är en erfaren dykare och biolog. Han valde sitt yrke redan som liten, började dyka som ung, studerade till biolog och har dykt i 45 år, varav största delen av tiden professionellt.

Platserna för observationerna planeras enligt tillgängliga uppgifter, kartan och bottnens form. Proverna undersöks med mikroskop i laboratoriet och senast i det skedet kan algarterna identifieras säkert.

När man undersöker ett vidsträckt område behövs även andra undersökningsmetoder än dykning. Iakttagelser kan göras med hjälp av en drop-video. Från båten sänker man ner en videokamera och filmar havsbottnen. Med hjälp av videoinspelningen får man också en mycket bra bild av havsbottnens flora och fauna, även om den inte helt ersätter utbildade dykare och besök på plats.

Videoinspelning är en snabbare metod än dykning. Dykaren kan endast arbeta en begränsad mängd per dygn, men videokameran filmar alltid när vädret tillåter inspelning. Videokameran täcker också större områden och fördjupningar som det inte är säkert att utforska genom dykning.

På havskabelns eventuella landstigningsområden med lågt vatten har havsbottnens flora och fauna undersökts inte bara genom dykning utan också genom att vada. Vid vadande används vattenkikare och harv för att samla in prover.

Nära kusten är vattnen i allmänhet grumligare än det öppna havet och vegetationen går ner till högst 10 meters djup. På öppna havet, där vattnet är klarare, finns växtlighet på upp till 15 meters djup. På öppna havet växer vanligtvis till exempel brun- och rödalger. Nära kusten finns till exempel kärlväxter och kransalger, i vars skugga fiskar och mikroorganismer lever.

Resultaten analyseras under hösten

När dykningar och videoinspelningar har avslutats och proverna har samlats in börjar arbetet med att analysera resultaten. När materialet har behandlats inkluderas resultaten av utredningarna i MKB-processen.

“Ingen plats på havsbottnen är helt ordinär, eftersom naturen alltid varierar. Norra Bottenhavet är mycket intressant, eftersom det är det renaste och klaraste av våra kustområden. Detta i kombination med en hög salthalt hjälper marina arter att trivas vid kusten. På dykplatserna hittades rikligt med allmänt påträffad brunalg ishavstofs och den verkade må bra. Ur biologens synvinkel är vattenområdet i gott skick”, sammanfattar Jouni Leinikki.

Ytterligare information:

Jaana Mursu, ledande specialist, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, tel. 0206 394 015, jaana.mursu(at)metsa.fi