Publicerad 2.7.2020

Forststyrelsen utmanar besökarna i Noux att anmäla de olagliga eldplatserna i nationalparken

Problemen med olagliga eldplatser och vårdslös behandling av eld har åter lyfts fram i nationalparkerna efter en särskilt torr värmebölja. Nu under juli månad utmanar Forststyrelsen vandrarna till talkoarbete i god anda, där man söker upp och anmäler alla olagliga eldplatser i nationalparken på kartan i tjänsten Retkikompassi. Samtidigt testas Forststyrelsens sociala karttjänst Retkikompassi (ung. Utflyktskompassen), som är i testbruk. Utmaningen påminner om utfärdsetiketten och säkerställer en trygg friluftssommar.

I utmaningen märker besökaren ut i Retkikompassi var man hittat en olaglig eldplats. En olaglig eldplats är till exempel eldstäder som gjorts upp på fel ställen, eller ett bränt och svartnat ställe i marken, där det finns spår av elduppgörning. Spåren efter den tidigare olagliga elden sänker tröskeln för följande vandrare att göra upp ny eld på samma plats.

– En olaglig eldplats känns lättast igen på det, att den inte har märkts ut på kartan. På de eldplatser som Forststyrelsen har byggt finns det också alltid andra konstruktioner, såsom vedlider och torrtoalett. De lagliga eldplatserna kan du kolla upp till exempel i Retkikompassi, Utflyktskartan och på webbplatsen Utinaturen.fi, säger specialplanerare Joel Heino vid Forststyrelsen.

Efter att ha fått information om den olagliga eldplatsens läge via Retkikompassi kan Forststyrelsen städa och röja de märkta platserna. Vandraren kan också själv städa upp området om eldplatsen ser ut så att området är lätt att snygga till, bland annat genom att flytta bort stenar. Forststyrelsen önskar att platsen i varje fall märks ut i Retkikompassi och att man antecknar ifall man redan städat platsen.

– Efter storstädningen hoppas vi att spelreglerna för friluftsliv beaktas bättre och att lagen följs noggrannare. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare kommer även i fortsättningen att gå runt och övervaka att lagen följs i terrängen. Förutom den normala terrängövervakningen har vi ju också haft intensifierade Utflyktsrazzia-övervakningskampanjer. Våra resurser räcker dock inte i nuläget till för kontinuerlig, omfattande övervakning. Därför hoppas vi få hjälp av ansvarsfulla vandrare.

En lägereld som lämnats oövervakad eller som inte släckts ordentligt hör till de vanligaste orsakerna till skogs- och terrängbränder. Ibland bryter man mot lagen inte bara genom att göra upp eld, utan också genom att bryta av och fälla träd i naturskyddsområden. Fina landskap och klippformationer förstörs efter att ha bränts.

Vill du delta? Gör så här:

  1. Förutse din utflykt: Planera rutten och en god matsäck som tillagas utan eld.
  2. Surfa till adressen retkikompassi.fi (på finska) och logga in. På kartan ser du de eldplatser som redan anmälts.
  3. Njut av naturen och anmäl dina observationer på kartan. Placera kartmarkeringens läge omsorgsfullt på rätt plats. Publicera gärna också en bild av eldplatsen.
  4. I Retkikompassi finns det en egen märkeskategori för kampanjens olagliga eldplatser.

Retkikompassi förenar Forststyrelsen, dem som rör sig på utflyktsmålen och företagarna i området med hjälp av en öppen diskussion. Tjänsten är en kartbaserad interaktionskanal där man till exempel kan diskutera, fråga, ge förslag eller ge respons om utflyktsmålet. Retkikompassi är avsedd för mobilt bruk, så man kan kommentera direkt till exempel sittande på rastplatsen. Vi önskar att de som använder Retkikompassi aktivt ger respons också på själva tjänstens responsblankett, så att vi kan förbättra plattformen. Retkikompassi är i pilotskedet endast finskspråkig.

Mer information