Publicerad 19.1.2023

Forststyrelsen söker tusen personer som vill bli medlemmar i Natur-, fiske- och jaktgemenskapen – kom och utveckla tjänster för dem som rör sig i naturen

Målet är att bygga upp den största kundgemenskapen i Finland som fokuserar på jakt, fiske och att röra sig i naturen. Forststyrelsen hoppas att vandrare, jägare och fiskare skulle delta – och även de som bara drömmer om att komma ut i naturen eller för att jaga och fiska. 

Man kan söka till gemenskapen genom att fylla i ansökan på adressen: digitalist.leanlab.co.

– Vi gör våra tjänster för medborgarna och därför är det viktigt att kunderna hela tiden deltar i utvecklingen av dem. Vårt mål är att bygga en mångsidig gemenskap med människor i alla åldrar, från olika delar av Finland och med olika bakgrunder, säger ledande servicedesigner Susanne Nylund vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Forststyrelsens mest kända digitala tjänster för naturälskare och för jägare och fiskare är för närvarande Utinaturen.fi och eraluvat.fi/se. Webbplatsen Utinaturen.fi används särskilt av dem som rör sig i nationalparker och andra statliga naturskyddsområden. I tjänsten Eräluvat.fi får man fiske-, jakt- och terrängtrafiktillstånd på statens marker och kan betala statens fiskevårdsavgift.

Medlemmarna i Natur-, fiske- och jaktgemenskapen får förutom att vara med och utveckla de elektroniska tjänsterna även framföra sina åsikter om till exempel nationalparkernas terrängskyltar, bedöma hur rastplatserna fungerar, söka metoder för att få ungdomar och barn att komma i kontakt med naturen samt fundera på vad vandrare bör veta om återställning. Dessutom kan man inom gemenskapen diskutera hur jakt- och fisketillstånd och områden kan förbättras.

Att röra sig i naturen är en växande trend och i den nya Natur-, fiske- och jaktgemenskapen skapar man idéer för en hållbar framtid

Att röra sig i naturen är en växande trend i Finland. År 2021 gjordes för första gången över fyra miljoner besök i nationalparkerna. Förra året hade webbplatsen Utinaturen.fi 2,8 miljoner besök, användarna sökte bland annat information om utflykter i nationalparkerna på webbplatsen. Naturtjänsterna förnyas avsevärt under de närmaste åren.

– Med allt fler människor som rör sig i naturen är det allt viktigare att främja ansvarsfull verksamhet i nationalparker och andra statliga områden. På så sätt bevarar vi våra nationalskatter även för kommande generationer. I Natur-, fiske- och jaktgemenskapen skapar vi tillsammans spelregler för en ansvarsfull verksamhet. Bland annat har gemenskapen som uppgift att komma med idéer om hur vi kan främja hållbarhet i Utinaturen.fi och i våra andra digitala tjänster, säger Nylund.

Jägarna i Norra Finland och fiskarna i Övre Lappland skulle bidra med värdefulla insikter till gemenskapen

I webbutiken Eräluvat finns nu över en halv miljon registrerade kunder. Kunder som skaffat olika jakt- och fisketillstånd spenderar varje år en halv miljon dagar i statens marker. Finländarna utnyttjar i ännu högre grad de kostnadsfria möjligheterna, såsom att pilka, meta och i norr jaga med jakträtt för kommuninvånare. Totalt tillbringas 1,9 miljoner dagar per år i statens områden.

– Vi välkomnar också vildmarksutövare som inte behöver något separat tillstånd från Forststyrelsen att ansluta sig till gemenskapen. Till exempel är de som jagar i renskötselområdet och som jagar med kommuninvånarens rätt viktiga medlemmar i kundgemenskapen. Vi tar också gärna med lokala fiskare från Övre Lappland i vår gemenskap som får ett avgiftsfritt fisketillstånd eller ett lokalt billigt fisketillstånd för älvfiske av oss, säger kommunikationschef Aku Ahlholm på Jakt- och fisketjänster.

Så här fungerar Forststyrelsens Natur-, fiske- och jaktgemenskapen

  • Gemenskapen verkar på en sluten webbplats, dit sammanlagt cirka 1 000 deltagare bjuds in.
  • I gemenskapen får du möjlighet att delta i olika uppgifter enligt ditt eget intresse. Uppgifternas teman varierar och de kan vara till exempel diskussioner och undersökningar. Inbjudningar till uppgifterna skickas till deltagarna per e-post och man kan enkelt delta i dem via en länk. Du kan delta i uppgifterna, som tar cirka 15 minuter i veckan, enligt din egen tidtabell.
  • Forststyrelsen önskar att även personer med ett annat modersmål än finska anmäler sig till gemenskapen. Man kan delta i gemenskapens diskussion på finska, svenska och engelska.
  • Alla personer som fyllt 16 år kan ansöka om medlemskap i Natur-, fiske- och jaktgemenskapen. Ansökan är öppen tills vidare.
  • Gemenskapen följer gemensamma regler och principer för en konstruktiv och respektfull diskussion.

Mer information

Ledande servicedesigner Susanne Nylund, tfn 040 352 1089, susanne.nylund@metsa.fi