Publicerad 19.11.2021

Forststyrelsen inleder vindmätningar för Korsnäs havsvindkraftpark

Forststyrelsen håller på att inleda vindmätningar i Malax. Vindmätningarna är en del av förberedelserna för havsvindkraftparken som planeras utanför Korsnäs, 15 km ut till havs. Arbetet inleds under november månad med att resa vindmätningsmast.

Forststyrelsen mäter vindförhållandena på Bergö i Malax där vindmätningsmasten byggs. Vid resning av masten, som är cirka 170 meter hög, används både lyftkran och helikopter.

Genom mätningarna säkerställs vindförhållandena i området, såsom medelvindhastigheten, turbulensen och variationen i vindhastigheten på olika höjder.

Vindförhållandena mäts så nära vindkraftverkens planerade navhöjd som möjligt. Enligt förhandsberäkningarna är vindförhållandena bra i det område.

Mätningarna tar cirka två år och därefter nedmonteras masten.

Vinden mäts med flera metoder

Utöver de flera vindmätningssensorer som är installerade på masten, mäts vinden även med en Sodar-vindmätare, vars mätningsteknologi baserar sig på ljudvågorna i luften. Sodar skickar upp ljudvågor från marknivå ända till 300 meter och beräknar vindstyrkan från ljudvågornas reflexioner tillbaka. Sodar ser ut som en vanlig släpvagn med mätinstrument.

Mätningarna kompletteras också med Lidarmetoden, som baserar sig på laserteknologi, där lågeffektiva laserstrålar skickas in i atmosfären.  Lidar är en apparat i storlek av en tvättmaskin. Den räknar vindhastigheterna ända till 300 meters höjd när ljuset reflekteras tillbaka.

Vindmätningar i ett par år

Vindförhållandena mäts vanligtvis i ett eller två år innan beslut om vindkraftverksinvesteringar fattas. Mätningarna tar lång tid eftersom åren inte är bröder och mätningar måste göras under alla årstider.

Vindkraftverkens livslängd är 25–30 år, så för investeringen behövs långsiktiga uppgifter om vindförhållandena. Studier har funnit att mätningarnas resultat inte längre preciseras väsentligt efter två års mätningar.

Högre upp blåser det mer

Vinden mäts på olika höjder. Ju högre upp man går, desto mer blåser det. Högre upp finns också färre helt vindfria stunder. Även om det är en helt lugn dag på marken, blåser det nästan alltid en aning på cirka 200 meters höjd.

Med tanke på vindkraftverkets lönsamhet är det viktigt med bra vindförhållanden. Ur säkerhetssynpunkt är det däremot viktigt att stoppa kraftverket vid stormvindar. Vindkraftverket lever och rör sig med vinden. När det blåser cirka 10 meter per sekund böjs vindkraftverkets bladspetsar redan flera meter av vindens kraft.

Femtio gånger mer kapacitet, samma grundstruktur

Vindkraftverkens turbinteknologi utvecklas fortsättningsvis snabbt. Vindkraftverken är allt högre och hittills har man varit tvungen att skrota alla gamla prognoser om att utvecklingen stannar upp.

Vindkraftverkets grundkonstruktion har dock varit tidstålig, även om kapaciteten har ökat 50-faldigt. Den teknisk-ekonomiska optimala konstruktionen består av ett torn och ett maskinrum med tre blad. Ännu på 1980–1990-talen hade vindkraftverken konkurrerande konstruktioner som såg speciella ut. Deras typiska kapacitet var 0,3 MW eller mindre.  De planerade kraftverken i Korsnäs beräknas ha en kapacitet på 12–20 MW.

Mer information till medierna:

Ville Kokkonen, Vindkraftsexpert, Forststyrelsen, tfn +358 (0)20 639 4190,
e-post: ville.kokkonen@metsa.fi

Forststyrelsens vindkraftskommunikation:
Hanna Kaurala, tfn 040 350 4947, e-post: hanna.kaurala@metsa.fi