Publicerad 12.10.2023

Forststyrelsen inleder förändringsförhandlingar – förnyar sin verksamhet och anpassar sin ekonomi

Forststyrelsen förnyar sin verksamhet och anpassar sin ekonomi. Med anledning av ändringarna inleds förändringsförhandlingar som gäller Forststyrelsens Naturtjänster och Forststyrelsens koncerns gemensamma funktioner. Sammanlagt omfattas cirka 460 fast anställda av förhandlingarna.

Forststyrelsens Naturtjänster planerar att omorganisera sin verksamhet baserat på  riksomfattande värdeströmmarna med fokus på kundbehov och efterfrågan. De planerade förnyelserna syftar till att göra verksamheten smidigare och effektivare bl.a. genom digitalisering och kunskapsbaserad ledarskap. Syftet med den förnyade verksamheten är att anpassa dentill den nuvarande finansieringsramen samt att sanera kostnadsstrukturen. Dessutom eftersträvas förmågan att anpassa sig till varierande finansieringssituationer bl.a. genom att öka användningen av köpta tjänster.

Verksamheten i Forststyrelsens gemensamma koncernenheter utvecklas och anpassas så att den motsvarar utsikterna för den ekonomiska situationen. Kostnadsbesparingar eftersträvas bl.a. genom förnyande och effektiverande av funktionerna, lösningar gällande kontor och arbetsutrymmen r, omorganisering av uppgifterna samt genom utredningar av möjligheterna till outsourcing.

Omorganiseringen kan leda till att högst 60 ordinarie arbetsuppgifter upphör. Dessutom bedöms det ske väsentliga förändringar i befattningsbeskrivningarna och anställningsvillkoren. Antalet anställningsförhållanden som upphör kan öka från det som nämndes ovan ifall de personer som ändringen gäller inte godkänner de nya uppgifterna eller arbetsvillkoren.

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med uppgift att använda, vårda och skydda statens mark- och vattenområden. Forststyrelsens Naturtjänster sköter offentliga förvaltningsuppgifter som omfattar vård av naturskyddsområden såsom nationalparker samt produktion av avgiftsfria friluftstjänster. Naturtjänsternas verksamhet finansieras med ett anslag som ingår i statsbudgeten separat från Forststyrelsens affärsverksamhet. Förändringsförhandlingarna gäller inte Forststyrelsens affärsenheter eller dotterbolag. Forststyrelsekoncernen har sammanlagt cirka 1 100 fast anställda eller visstidsanställda personer.

Mer information:

Forststyrelsen, generaldirektör Juha S. Niemelä, tfn 0206 39 4201, juha.niemela@metsa.fi Forststyrelsen, naturtjänstdirektör Henrik Jansson, tfn 0206 39 4293, henrik.jansson@metsa.fi