Publicerad 2.6.2023

Forststyrelsen inleder anbudsprocesser för havsbaserade vindkraftsparker i Pyhäjoki och Brahestad samt i Närpes – Tre gigawatt ny vindkraft i Finland

Forststyrelsen har beslutat att inleda förberedelser för konkurrensutsättningar för två havsbaserade vindkraftsparker. Den ena ska ligga i området Pyhäjoki och Brahestad och den andra i området som hör till Närpes. Projekten som planeras på statligt ägda områden kommer att öppnas för konkurrensutsättning på den internationella marknaden senare i år efter att statsförvaltningen och kommunerna har fattat de återstående besluten i anslutning till förberedelserna. Information om när konkurrensutsättningarna inleds meddelas separat.

De projekt som kommer att konkurrensutsättas finns i öppna havsområden som tillhör Pyhäjoki och Brahestad samt Närpes. Pyhäjoki och Brahestad godkände i april planeringsinitiativen för ett område på cirka 160 km2 som ligger inom deras administrativa territorium. Tidigare i veckan godkände Närpes kommunstyrelse en planeringssatsning för ett område på cirka 180 km2.

De projekt som valts ut för kommersiell beredning är en viktig del av den gröna omställningen och den finländska energiförsörjningen för det kommande decenniet. Projektutvecklingen ligger i linje med Forststyrelsens syfte som ett statsägt företag att utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationerna.

“Förutom ren energi till stamnätet erbjuder storskaliga havsbaserade vindkraftsparker långsiktig tillförlitlighet till industrin och skapar samtidigt attraktiva förutsättningar för utveckling av ny industriell verksamhet i landet. Senare i år öppnar Finland två projekt för konkurrensutsättning och två till nästa år”, säger Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

Stora investeringsprojekt tar tid och kräver expertresurser från alla företag som deltar. Den grundliga konkurrensutsättningen tar cirka ett år.

“Det är viktigt att alla investerare som uppfyller kriterierna ska kunna förbereda sitt deltagande i önskad omfattning”, förklarar Juha S. Niemelä.

Kommersiellt, tekniskt och ekonomiskt attraktiva projekt

“De tydliga tekniska och ekonomiska aspekterna stöder att projekten i Pyhäjoki-Brahestad och Närpes lanseras som de första av de fem projekt som finns på bordet”, säger Tuomas Hallenberg, Forststyrelsens fastighetsutvecklingsdirektör.

De valda områdena och deras havsbotten lämpar sig väl för byggande av vindkraftsparker. Elöverföringsförbindelser från hav till land och vidare till stamnätet kan också byggas med rimliga ansträngningar.

“Pyhäjoki, Brahestad och Närpes är starkt engagerade i samarbetet. Kommunerna har erfarenhet av vindkraftsproduktion. Dessa aspekter ökar säkerheten för genomförandet av projektet ur energiproducentens synvinkel”, säger Tuomas Hallenberg.

De båda utvalda utvecklingsprojekten är också attraktiva ur potentiella investerares synvinkel.

“Det finns ett behov av ren el på industriell skala i de närliggande områdena. Dessutom har man planer med koppling till utvecklingen av batteriklustret och vätgasekonomin. Dessa skapar goda utgångspunkter för en framgångsrik konkurrensutsättning av projekträttigheter och arrenderätter i området, säger Otto Swanljung, som är direktör för vindkraftsverksamheten.

6 000 MW ny havsbaserad vindkraft under det kommande decenniet

De två projekten, som är tänkta att konkurrensutsättas hösten 2023, ingår i Forststyrelsens plan att utveckla ny havsbaserad vindkraft på öppet hav. Den sammanlagda planeringskapaciteten för projekten som främjar en kraftfull grön omställning och Finlands klimatmål är cirka 6 000 megawatt (MW).

Forststyrelsens roll är att förbereda projekten inom de allmänna vattenområdena, sälja projekträttigheter och arrendera ut området till en vindkraftsproducent.

Den preliminära utvecklingen av havsbaserade vindkraftsprojekt omfattar, förutom zonindelning, bland annat tillstånd från statsförvaltningen, undersökning av havsbottnens struktur och mätningar av vindförhållandena i området. I MKB-förfarandet som följer efter det utvärderas projektets miljökonsekvenser och alternativ för elöverföring. Tillståndsprocesserna för en havsbaserad vindkraftspark tar 5–7 år och bygget 2–3 år.

Området som arrenderas ut för vindkraftsprojektet till havs kommer att förbli statlig egendom. När den är färdig kommer den havsbaserade vindkraftsparken att generera fastighetsskatt till den lokala kommunen.

För mer information, vänligen kontakta
Tuomas Hallenberg, direktör, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tel. +358 20 639 4717
email: tuomas.hallenberg@metsa.fi

Investerare:
Otto Swanljung, direktör för vindkraftsverksamheten, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen,
tel. +358 20 639 4643, email: otto.swanljung@metsa.fi

Kommunikation:
Hanna Kaurala, kommunikationschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tel. +358 206 394 239,
email: hanna.kaurala@metsa.fi

Läs mer om utvecklingen av havsbaserad vindkraft:
https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/stora-mojligheter-for-havsvindkraften/nyheter-om-utvecklingen-av-havsbaserad-vindkraft-fran-finskt-territorialvatten/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vindkraft till havs
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/