Publicerad 31.8.2023

Forststyrelsen har tagit bort eldplatsen vid Kustö biskopsborg – den fina historiska platsens värde skall bevaras

Forststyrelsen river eldplatsen vid Kustö biskopsborg, och i fortsättningen är det alltid förbjudet att göra upp eld i hela området. Man vill värna om Kustö biskopsborgs kulturarvsvärden och se till att eldning inte orsakar skada eller fara för de historiska byggnaderna. Nästa sommar kommer det även att finnas betande får som sköter om kulturmiljön. Forststyrelsen vill även förbättra Kustös tillgängliga tjänster som leder, så att så många som möjligt kan besöka den fina historiska platsen.

– Finländare är vana vid att göra upp eld under sina utflykter, det är en viktig del av det. Därför upprätthåller vi cirka 1 000 eldstäder i våra nationalparker och strövområden. Alla platser lämpar sig ändå inte för det. Kustö biskopsborg är en historisk plats som måste värnas, liksom den vackra kulturmiljö som omger den, säger Jani Grönroos, specialsakkunnig inom rekreationsanvändning vid Forststyrelsens Naturtjänster.

– Under årens lopp har folk vant sig vid att göra upp eld vid Kustö biskopsborg, så vi beklagar att det kanske blir en otrevlig överraskning för besökarna.

Eldplatsen har också lockat besökare att slå läger i området, även om det är förbjudet. Detta har medfört andra problem, till exempel har fornlämningar skadats. Situationen tydliggörs genom att avlägsna eldplatsen och införa eldningsförbud. Förbudet gäller även grillning i medhavda kolgrillar eller över öppen eld i eldstäder som man själv har konstruerat.

Stenslottets ruiner på en liten backe vid vatten.
Kustö biskopsborgs ruiner. Foto: Petri Loikkanen.

S:t Karins stad förhåller sig också positivt till att man värnar om kulturarvsvärdena vid den betydelsefulla historiska platsen.

Under sommarmånaderna är besökscentret Piispanlinnan vierailukeskus med tillhörande café öppet på området vid biskopsborgen. I september hålls caféet öppet på söndagarna.

– Matsäck hör utflykter till, även om det inte finns någon eldplats längre. Man kan köpa något att äta och dricka i caféet, eller förbereda matsäcken hemma före utflykten. Det är fortfarande tillåtet att använda stormkök eller gasolkök. Vi har också ökat antalet picknickbord och förbättrar tillgängliga tjänster på området, säger Grönroos.

Stängsel och grindar redo för fåren – naturstigen fortsättningsvis tillgänglig för tvåbenta

I sommar har man satt upp stängsel och grindar i området vid Kustö biskopsborg för att se till att de får som ska sköta om landskapet nästa sommar ska hållas på plats.

Grindarna skär av naturstigen i Kappelinmäki naturskyddsområde invid borgen, men stigen är fortfarande öppen för vandring. Man måste bara komma ihåg att stänga grindarna efter sig.

Mera information

Jani Grönroos, specialsakkunnig inom rekreationsanvändning, Forststyrelsen, tfn 040 6495 450, jani.gronroos(at)metsa.fi

Kustö biskopsborgs ruiner (utinaturen.fi)