Publicerad 18.12.2019

Forststyrelsen går med i Nätverket för hållbar gruvverksamhet

Forststyrelsen har gått med i Nätverket för hållbar gruvverksamhet (Kestävän kaivostoiminnan verkosto). Nätverket är ett diskussions- och samarbetsforum för gruvindustrin och dess intressentgrupper. Nätverket utvecklar och skräddarsyr verktyg för gruvindustrin i Finland i syfte att främja en mer ansvarsfull och hållbar gruvverksamhet, utnyttja synergierna mellan olika näringsgrenar och förebygga konflikter.

Forststyrelsen förvaltar mer än 13 miljoner hektar mark- och vattenområden som ägs av staten. Merparten av markområdena finns i de norra och östra delarna av Finland, där också gruvverksamheten och prospekteringsverksamheten för närvarande är mycket livlig.

– Nätverket för hållbar gruvverksamhet utvecklar konkreta koncept, lösningar och förfaringssätt som förbättrar gruvverksamhetens och prospekteringens processer. Genom att delta i nätverkets arbete tar vi ansvar för hur gruvindustrin utvecklas i Finland, säger Mika Hytönen, chef inom mineralsektorn vid Forststyrelsen.

– Ett gemensamt mål för nätverket och Forststyrelsen är att Finland utvecklas till en föregångare inom hållbar gruvverksamhet och att gruvindustrin i vårt land tar hänsyn till naturvärden, kulturella och sociala förhållanden samt andra näringsgrenar, förklarar Hytönen.

Utöver gruvverksamheten utsätts de markområden som förvaltas av Forststyrelsen också för många andra typer av tryck på markanvändningen. – Vi vill försöka hantera dessa frågor så smidigt som möjligt tillsammans med våra intressentgrupper. Utöver gruvindustrin ingår också bland annat kommunerna, Renbeteslagens förbund, Finlands naturskyddsförbund och WWF i nätverket, som alltså är ett utmärkt forum för diskussioner.

Nätverket har som mål att alla medlemmar ska bli hörda och förstådda samt kunna påverka nätverkets verksamhet.

– Att gå med i nätverket är en del av Forststyrelsens målinriktade program för samhällsansvar. Vi anser att nätverket ger ett bra utgångsläge för att öka kännedomen om statens markområden och hur de används, säger Hytönen.

– Forststyrelsen är en välkommen medlem som förbättrar nätverkets förbindelser med andra näringsgrenar och intressentgrupper. När frågor om gruvverksamhet och prospektering behandlas är det viktigt att också Forststyrelsens åsikt blir hörd. Forststyrelsen spelar en mycket viktig roll för den regionala ekonomin och sysselsättningen i synnerhet i Norra Finland, säger Eero Yrjö-Koskinen vid Nätverket för hållbar gruvverksamhet.

Ordförande för nätverket är miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka och vice ordförande är Anne Ollila från Renbeteslagens förbund. Eero Yrjö-Koskinen är nätverkets generalsekreterare. Mika Hytönen är Forststyrelsens representant i nätverkets styrelse.

Ytterligare upplysningar:
Mika Hytönen, chef inom mineralsektorn, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 040 722 4417, mika.hytonen@metsa.fi
Eero Yrjö-Koskinen, nätverkets generalsekreterare, 050 347 8778, eyk@kaivosvastuu.fi

Mer information om nätverket (på finska): Kaivosvastuu.fi