Publicerad 17.1.2023

Forststyrelsen fortsätter verksamheten söder om Aalistunturi – till polisen lämnades begäran om att öppna vägen för att trygga säkerheten

Forststyrelsen inledde för en vecka sedan gallringsinriktad avverkning i västra Lappland söder om Aalistunturi i enlighet med sitt förhandsmeddelande. På morgonnatten måndagen den 16 januari anlände utomstående personer till avverkningsplatsen som hindrade företagarna från att komma till arbetsplatsen. Forststyrelsen var tvungen att be polisen om hjälp för att trygga säkert arbete på arbetsplatsen och de utomstående personernas säkerhet i området.

Utomstående personer hade satt upp ett tält på vintervägen som leder till arbetsplatsen. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare och områdeschef var i måndags och diskuterade med de närvarande. Jakt- och fiskeövervakaren som övervakar naturanvändningen och dess laglighet på områden som förvaltas av Forststyrelsen samt på statens områden berättade för gruppen att vägen måste hållas öppen för att trygga ett säkert arbete.

Forststyrelsen beslöt att be polisen om hjälp, eftersom de utomstående personerna trots jakt- och fiskeövervakarens uppmaning i måndags inte hade flyttat tältet från körleden. På tisdagen gav polisen en uppmaning till de utomstående personerna att avlägsna sig. På basis av en lägesbedömning som polisen gjorde på platsen senare på kvällen avlägsnades de utomstående personerna från arbetsplatsen för att säkerställa att trafikförbindelsen fungerar och att arbetet fortsätter på ett säkert sätt.

“Säkerheten i arbetet är absolut viktig för såväl företagarna och deras anställda som för utomstående personer som varit på arbetsplatsen”, berättar Samuli Myllymäki, regiondirektör för Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Även med tanke på nödsituationer ska utryckningsfordonens förbindelseled till området säkerställas. Man ska aldrig närma sig avverkningsmaskiner och för att trygga arbetarskyddet är det förbjudet för obehöriga att komma till drivningsplatserna.

Värdefulla naturobjekt lämnas utanför hygget

Söder om Aalistunturi utförs skogsvårds- och gallringsinriktad skogsbehandling på ett 400 hektar stort område enligt anvisningarna i Forststyrelsens miljöguide och med beaktande av naturens mångfald.

Privata naturinventerare har under de senaste åren inventerat Aalistunturis område och lämnat uppgifter om naturobjekt och artobservationer till Forststyrelsen. Även Forststyrelsens experter har kartlagt natur- och artobservationerna i området. Alla observationer har gåtts igenom och värdefulla objekt har beaktats i planeringen av avverkningarna.

Mer information om avverkningarna finns i meddelandet som publicerades 5.1.2023

Mer information

Forststyrelsen Skogsbruk Ab, regiondirektör Samuli Myllymäki, samuli.myllymaki@metsa.fi, tfn 0400194645

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena – genom att samordna olika behov och förväntningar. ​ 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab sköter de skogar som används för affärsverksamhet och tryggar samtidigt virkesproduktionen, den biologiska mångfalden, kundernas behov och förutsättningarna för mångbruk samt främjar stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den.