Julkaistu 17.1.2023

Metsähallitus jatkaa toimintaa Aalistunturin eteläpuolella – pyyntö tien avaamisesta tehtiin poliisille turvallisuuden varmistamiseksi  

Metsähallitus aloitti viikko sitten harvennuspainotteiset hakkuut Länsi-Lapissa Aalistunturin eteläpuolella antamansa ennakkotiedotteen mukaisesti. Maanantaina 16.1. aamuyöllä hakkuutyömaalle saapui ulkopuolisia henkilöitä, jotka estivät yrittäjien pääsyn työmaalle. Metsähallitus joutui pyytämään poliisilta apua, jotta turvallinen työmaalla työskentely ja alueella olevien ulkopuolisten turvallisuus pystytään takaamaan.  

Ulkopuoliset henkilöt olivat pystyttäneet teltan työmaalle johtavalle talvitielle. Metsähallituksen erätarkastaja ja aluepäällikkö kävivät maanantaina keskustelemassa paikalla olevien kanssa. Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita sekä valtion alueilla tapahtuvaa luonnon käyttöä ja sen laillisuutta valvova erätarkastaja kertoi ryhmälle, että tie on pidettävä auki turvallisen työskentelyn takaamiseksi. 

Metsähallitus päätti pyytää apua poliisilta, sillä ulkopuoliset henkilöt eivät erätarkastajan maanantaina antamasta kehotuksesta huolimatta olleet siirtäneet telttaa ajoväylältä. Poliisi kävi tiistaina päivällä antamassa ulkopuolisille henkilöille poistumiskehotuksen. Myöhemmin illalla poliisin paikalla tekemän tilannearvion perusteella ulkopuoliset henkilöt poistettiin työmaalta kulkuyhteyden toimivuuden ja turvallisen töiden jatkamisen turvaamiseksi.  

“Työskentelyn turvallisuus on niin yrittäjien ja heidän työntekijöidensä kuin ulkopuolistenkin työmaalla olleiden henkilöiden kannalta ehdottoman tärkeää. ”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Samuli Myllymäki kertoo. 

Myös hätätapauksia varten hälytysajoneuvojen kulkuyhteys alueelle on varmistettava. Hakkuukoneita ei koskaan tule lähestyä, ja korjuutyömaille on asiattomilta pääsy kielletty työturvallisuuden varmistamiseksi.  
 

Arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle 

Aalistunturin eteläpuolella suoritetaan metsänhoidollista ja harvennuspainotteista metsänkäsittelyä 400 hehtaarin alueella Metsähallituksen ympäristöoppaan ohjeiden mukaisesti ja luonnon monimuotoisuus huomioiden. 
 
Yksityiset luontokartoittajat ovat inventoineet viime vuosien aikana Aalistunturin aluetta ja toimittaneet luontokohde- ja lajihavaintotietoja Metsähallitukselle. Myös Metsähallituksen asiantuntijat ovat kartoittaneet alueen luonto- ja lajistohavaintoja. Kaikki havainnot on käyty läpi ja arvokkaat kohteet on huomioitu hakkuiden suunnittelussa. 

Lisätietoja: 

Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Samuli Myllymäki, samuli.myllymaki@metsa.fi, p. 0400194645

Lisätietoja hakkuista 5.1.2023 julkaistussa tiedotteessa: