Metsähallitus toteuttaa harvennuspainotteisia hakkuita Aalistunturin eteläpuolella

Aalistunturin eteläpuolella toteutetaan alkutalven 2023 aikana metsänhoidollista harvennuspainotteista metsänkäsittelyä noin 400 hehtaarin alueella. Taimikoiden päältä poistetaan myös siemenpuita. Arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Hakkuut suoritetaan jäisen maan aikaan rakennettua tilapäistä talvitietä hyödyntäen. Nyt vallitsevat talviolosuhteet mahdollistavat talvitiestön täysimääräisen hyödyntämisen alueen puunkorjuussa. Harvennettavien kohteiden ikä on 55-90 vuotta. Pääosalle kohteista on tehty maanmuokkaus ja männyn istutus, osa on … Jatka artikkelin Metsähallitus toteuttaa harvennuspainotteisia hakkuita Aalistunturin eteläpuolella lukemista