Publicerad 9.6.2020

Forststyrelsen förnyade sitt utseende med stolthet över sina rötter och en blick mot framtiden

Forststyrelsens verksamhet grundar sig på ansvarsfullhet. Målet är att trygga den biologiska mångfalden, skapa möjligheter för hållbar affärsverksamhet, öka livskraften i landskapen och främja tjänster för välbefinnande från naturen samt ge staten avkastning. Forststyrelsens strategi förnyas för att möta globala utmaningar, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till förändringen.

”Den nya strategin som utvecklas kommer att föra vår verksamhet allt tätare inom globala ramar, såsom FN:s mål för hållbar utveckling och megatrender som klimatförändringen. Vårt mål är att försäkra att alla – även kommande generationer – får njuta av naturen och värdet som den medför”, berättar Juha S. Niemelä, Forststyrelsens generaldirektör.

Utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer

Som en del av det pågående strategiarbetet förnyas Forststyrelsens nya brand och logo att motsvara de nya verksamhetssätten och målen. Den nya strategin bygger sig på syftet med Forststyrelsen: att utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar ansvarsfullt över generationer.

Det förtydligade brand bygger sig på att förstå samarbetsparter, strategisk ansvarsfullhet och generationsövergriplighet.

”Syftet är att berättiga vår verksamhet med ord och utmana oss att genomföra våra löften till intressegrupper varje dag. En ansvarsfull aktör informerar öppet och tydligt. Tillgänglighet och kundorientering framhävs på den nyligen publicerade nya webbplatsen”, berättar kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi.

På den förnyade webbplatsen Metsa.fi hittas bland annat väsentlig information om Forststyrelsens verksamhet samt organisationens aktuella ärenden – även på svenska, engelska och samiska. Tillgänglighet är en viktig del av en ansvarsfull webbplats och vi strävar efter att uppnå nivån AA i tillgänglighetsanvisningarna (WCAG 2.1), som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter. Forststyrelsens webbkommunikationschef Satu Sorjonen har ansvarat för webbplatsreformen i samarbete med Valu Digital Oy och Eficode Oy utförde tillgänglighetsauditeringen.

Målen med förnyelsen av det grafiska utseendet är tillgänglighet, tydlighet, entusiasm och användbarhet. Kronan som påminner om kronojorden har funnits i nästan alla Forststyrelsens logon genom årtionden. Den nya logon hänger ihop med denna intressanta historia men avspeglar samtidigt omfattningen i den moderna Forststyrelsens verksamhet, observerar land och vatten, människan och naturen samt verksamheten och dess inverkan.

Den nya logon planerades i huvudsak som Forststyrelsens eget arbete och för planeringen ansvarade arkitekt Heikki Hepoaho vid Vetenskapscentrum Pilke, Forststyrelsen, tillsammans med reklambyrån KMG Turku. Även de nya grafiska instruktionerna har planerats i tätt samarbete mellan Forststyrelsen och KMG Turku. Logon tas i bruk stegvis och den gamla logon syns ännu tillsvidare i till exempel vissa terrängguider.

Målet är ett tätare samarbete

I brandarbetet tillsammans med Forststyrelsens ledning och personal upptäckte man utvecklingsobjekt. Anställda vid Forststyrelsen vill i fortsättningen jobba i tätare samarbete både internt och med samarbetsparterna. Man vill granska målen och utmaningarna generationsövergripligt och globalt eftersom Forststyrelsen kan hjälpa lösa mänsklighetens stora utmaningar med sina handlingar.

Mer information:
Kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi, tfn 0206 39 4080