Publicerad 26.4.2021

Forststyrelsen föreslår jaktbegränsningsområden i de allra livligast besökta utflyktsmålen i skyddsområdena i norra Finland

Forststyrelsen föreslår att jakt med skjutvapen för den allmänna säkerhetens skull ska begränsas på ett delområde vid elva mycket populära utflyktsmål. Begränsningarna söks inte för hela skyddsområden, utan för de livligast besökta delarna av dem. I en del av områdena har man redan tidigare haft jaktbegränsningar. Forststyrelsen anser att den rätt som kommunmedlemmarna i norra Finland enligt 8 § i jaktlagen har att i sin hemkommun jaga på områden som tillhör staten är mycket viktig, varför begränsningsförslagen är regionalt mycket begränsade. Regionförvaltningsverkena fattar beslut i ärendet. Förutom att Forststyrelsen föreslår de ovan nämnda begränsningarna för jakt, har Forststyrelsen i sin utredning granskat jaktsäkerheten i sin helhet.

Forststyrelsen beslutade i slutet av 2020 att göra en utredning av jaktsäkerheten inom skyddsområdena. Orsaken var förutom den tragiska jaktolyckan i vildmarksområdet i Urho Kekkonens nationalpark hösten 2020 också besöksmängderna i nationalparker och andra populära utflyktsmål, som har fördubblats under de senaste 10 åren. Som ansvarig för skötseln av de livliga utflyktsmålen beslutade Forststyrelsen att framföra sina egen synpunkter som förslag, med hjälp av vilka man kunde främja jaktsäkerheten markant i den förändrade situationen. Utredningen gjordes som ett samarbete mellan resultatenheterna Naturtjänster samt Jakt- och fisketjänster vid Forststyrelsen. I utredningen uppmärksammas också andra åtgärder som ökar jaktsäkerheten, t.ex. utvecklingen av platsinformationen som tillhandahålls för jägare och effektiverad kommunikation.

Begränsningsförslag endast för mycket små områden

Jaktbegränsningar föreslås som mycket begränsade områden för vissa dagsutflyktsmål i elva skydds- eller utflyktsområden i norra Finland, vilka ligger i omedelbar närhet av turistcentra, tätbebyggelse och dessas närliggande områden. Fyra av dem ligger i Lappland och resten i Norra Österbotten och Kajanaland.

De föreslagna begränsningsområdena finns i jaktsäkerhetsutredningen julkaisut.metsa.fi, på finska).

De samisk- och svenskspråkiga översättningarna av rapporten fås inom två veckor.

Vid den fortsatta beredningen involverar regionförvaltningsverken olika parter som myndigheter som ansvarar för de egentliga besluten. Enligt jaktlagen kan regionförvaltningsverket ge föreskrifter om begränsningar för fem år i gången. Forststyrelsen har redan presenterat utkasten till förslag för största delen av de regionala viltvårdsföreningarna.

I områdena söder om Lappland, Koillismaa och Kajanaland är jakt i princip huvudsakligen förbjudet inom naturskyddsområdena, och de jakträttigheter som har beaktats separat för dem har föreskrivits då områdena har inrättats. I samband med uppgörandet av denna utredning har Forststyrelsen också utrett jaktarrangemangen inom alla de sydliga naturskyddsområdena, men det finns inte för närvarande någon anledning att införa nya jaktbegränsningar inom dem.
Forststyrelsen föreslår att det i de begränsningsområden som omfattas av förslaget ändå skulle vara tillåtet att bl.a. jaga älg med hjälp av hund samt att fånga små rovdjur med hjälp av fällor och saxar.

Mer information och bättre vägledning har stor betydelse

Jägarna ansvarar alltid för jaktsäkerheten. Säkerheten kan dock ökas genom att jägarna har tillgång till tillräcklig information om de områden, där det finns särskilt mycket människor som rör sig i naturen. Situationen kan förbättras som ett samarbete mellan Forststyrelsen, viltförvaltningen, jägarorganisationerna samt de aktörer som tillhandahåller kommersiella platsinformationssystem för jägare.

Forststyrelsen vill också öppet och allt bättre informera om jakt som en laglig användningsform inom de skyddsområden där det är tillåtet. På så sätt kommer inte vandrarnas möten med jägare som en överraskning.

Utöver kommunikation och tillhandahållande av högklassig platsinformation kan man öka säkerheten på flera olika sätt: Jägarna kunde mer än i nuläget informera om pågående jakt i jaktlag bl.a. med skyltar längs vägkanten i områden där det rör sig många andra. Den nuvarande trenden med mer färggranna friluftskläder bidrar till säkerheten för dem som rör sig i naturen, även bl.a. i situationer där man gått vilse.

Ytterligare information:

Regiondirektör (Lapplands Naturtjänster) Jyrki Tolonen, ordförande för utredningsgruppen, 020 564 7640. Jakt- och fiskechef (Österbotten–Kajanaland) Erkki Turtinen, 020 639 6616. E-postadresserna enligt modellen fornamn.efternamn@metsa.fi