Publicerad 17.2.2022

Forststyrelsen belönade företagare för arbetets kvalitet med över en halv miljon euro

Forststyrelsen har redan i flera års tid uppmuntrat sina avtalsföretagare genom att betala kvalitetspremier för goda arbetsprestationer. Premiesumman för goda arbetsprestationer i fjol stiger till 530 000 euro.

Forststyrelsen har inga egna arbetsmaskiner, utan alla entreprenadtjänster anskaffas som tjänster av företagare inom branschen via offentliga upphandlingar. Kvalitetspremier har betalats till företagare och entreprenörer som arbetar med drivning och markberedning med grävmaskin.

“Med premieringen vill vi uppmuntra företagarna till bästa möjliga kvalitet på arbetet. Målet är också att göra Forststyrelsen mer attraktiv i anbudsförfaranden”, berättar Heikki Kääriäinen, direktör för kundrelationer vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Storleken på den ekonomiska premien varierar mellan 2–4 procent av företagarens entreprenadavgifter för 2021.

Ansvarsfulla upphandlingar är en del av Forststyrelsens strategiska program för samhällsansvar. Samarbetet med tillförlitliga avtalspartner är relevant för verksamheten, och därför har Forststyrelsen Skogsbruk Ab redan i fyra års tid uppmuntrat företagare att satsa på arbetets kvalitet.

Mer information:
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, direktör för kundrelationer Heikki Kääriäinen
tfn 0400 344 685