Julkaistu 7.2.2022

Metsähallitus palkitsi yrittäjiä työn laadusta yli puolella miljoonalla eurolla

Metsähallitus on jo usean vuoden ajan kannustanut sopimusyrittäjiään hyvään työn jälkeen maksamalla laatupalkkioita. Viime vuoden hyvien työsuoritusten palkkiosumma nousee 530 000 euroon.

Yrittäjyys, metsäkone, ihmisiä.
Kuva: Katri Lehtola

Metsähallituksella ei ole omia työkoneita, vaan kaikki urakointipalvelut hankitaan palveluina alan yrittäjiltä julkisten hankintakilpailujen kautta. Laatupalkkioita on maksettu yrittäjille ja urakoitsijoille, jotka toimivat puunkorjuussa ja kaivinkoneella tehtävässä maanmuokkauksessa.

”Palkitsemisen myötä haluamme kannustaa yrittäjiä parhaimpaan mahdolliseen työn laatuun. Tavoitteena on myös lisätä Metsähallituksen houkuttavuutta tarjouskilpailutuksissa”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2-4 prosentin välillä yrittäjän vuoden 2021 urakkamaksuista. 

Vastuulliset hankinnat ovat osa Metsähallituksen strategista vastuullisuusohjelmaa. Luotettavat sopimuskumppanit ovat toiminnan kannalta merkityksellinen yhteistyötaho, minkä vuoksi Metsähallituksen Metsätalous Oy on jo neljän vuoden ajan kannustanut yrittäjiä satsaamaan työn laatuun.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen, p. 0400 344 685