Publicerad 15.6.2023

Forststyrelsen bedömer sina byggnaders skick, ändamålsenlighet och underhållskostnader

Forststyrelsens Naturtjänster förfogar över cirka 2 400 byggnader runt om i Finland. Målet är att ha ett kompakt och ändamålsenligt byggnadsbestånd som kan underhållas på ett ordentligt och kostnadseffektivt sätt med de resurser som är tillgängliga.

“Vårt byggnadsbestånd är stort. En del byggnader är i dåligt skick, andra används inte längre och för en del har kostnaderna blivit för höga. Genom att avstå från en del av byggnaderna kan vi balansera vårt ansvar för byggnaderna och de resurser vi har till vårt förfogande, säger Henrik Jansson, naturtjänstdirektör vid Forststyrelsen.

Utredningen och verkställandet genomförs i flera etapper och långsiktigt. I arbetet utnyttjas geografisk data tillsammans med fysiska besök. Man kommer att behålla största delen av byggnaderna, men en del kommer att avvecklas genom att sälja dem, riva dem eller sälja dem för rivning.

“Byggnadernas skick och nyttjandegrad varierar påtagligt beroende på byggnad. Till vårt byggnadsbestånd hör till exempel stugor, ödestugor, bastur, ekonomibyggnader och bostadshus. I den granskning som nu inletts bedömer vi till exempel användningsbehovet, skicket, kostnaderna, det kulturarvsmässiga värdet, samanvändningen och placeringen”, konstaterar projektchef Tero Juhola vid Forststyrelsen.

Vi berättar mer om kommande förändringar i byggnadsbeståndet under arbetets gång. Information om byggnader som ska avvecklas, till exempel genom att sälja dem, kommer när försäljningen inleds.

Mer information

  • Naturtjänstdirektör Henrik Jansson, henrik.jansson@metsa.fi, tfn 0400 328759 (på svenska)
  • Projektchef Tero Juhola, tero.juhola@metsa.fi, tfn 040 6706406