Publicerad 7.5.2020

Forststyrelsen avlägsnar coronabegränsningar vid naturobjekten – ansvarsfullt beteende viktigare än någonsin

Forststyrelsens Naturtjänster öppnar naturumen, kulturgårdarna samt reserverings-, hyres- och ödestugorna från och med den 1 juni. Beslutet följer statsrådets linjedragningar om att öppna offentliga platser. Säkerheten vid kundserviceställena försäkras genom begränsade kundmängder, säkerhetsavstånd och hygienanvisningar. Begränsningarna på sammankomster beaktas i arrangemangen. Besluten specificeras ännu under maj när tilläggsanvisningar kommer. Etikett i friluftslivet är viktigare än någonsin både för naturens och människornas säkerhet del.
Forststyrelsens naturum och vetenskapscentrum Pilke kan jämföras med muséer och andra offentliga platser som statsrådet beslöt att öppna från och med den 1 juni.
Om statsrådet bestämmer om antalet personer som samtidigt kan befinna sig i utrymmen som de ovan nämnda följer Forsstyrelsen dessa anvisningar. Olika tillställningar och evenemang begränsas enligt bestämmelserna till högst 50 personer.
Privata företag ansvarar för naturumens café- och restaurangverksamhet. Dessa följer anvisningar som statsrådet kommer att tilldela restauranger. Forststyrelsen kommer ändå inte att förutsätta att café- och restaurangföretag som befinner sig i Forststyrelsens utrymmen öppnar sin verksamhet om arrangemangen i enlighet med säkerhetsbestämmelserna skulle försvaga lönsamheten med företagens verksamhet. En del av restaurangerna i naturumen och andra företag som driver verksamhet vid Forsstyrelsens objekt har redan tidigare utövat take away-försäljning, vilket har gått bra. Denna verksamhet fortsätter sannolikt även under sommaren.
Öde- och dagsstugorna som Forststyrelsens tidigare stängt öppnas den 1 juni. Hyres- och reserveringsstugornas reserveringssystem öppnas senast den 27 maj, då kan man boka stugor från den 1 juni framåt även till år 2021. Forststyrelsen utreder under maj om det finns orsak att minska på det största tillåtna personantalet i stugorna, så att kundsäkerheten behålls.
I nationalparkerna och övriga naturobjekt får man arrangera guidningar och evenemang för högst 50 personer. Eld- och rastplatserna är öppna som normalt. Vid kulturgårdarna hålls guidningarna i princip utomhus och med inomhusutrymmen bekantar man sig självständigt.
Betydelsens av Etikett i friluftslivet blir viktigare
Finländarna har i glädjande mängd tagit sig ut i naturen under coronatiden. Tyvärr har även mängden negativa följder ökat.
– Nu behöver vi ännu mer ansvarighet och att etikett i friluftslivet följs, säger naturtjänstdirektör Timo Tanninen.
– Naturvärdena är just det som lockar människor ut i naturen. Under senaste tid har man kunnat se att dessa är hotade på grund av likgiltighet. Vi behöver ansvarighet även för att hindra virusets spridning i stugorna, rastplatserna och naturumen.
Betydelsen av hygien och renlighet betonas ännu mer än vanligt. Forststyrelsen kan till exempel inte garantera stugornas hygien eftersom utflyktsmålens stugor huvudsakligen sköts av användarna. Därför lönar det sig att ta med sig eget tält eller vindskydd om man övernattar. Vid eld- och rastplatserna ska man likaså sköta noggrant om säkerhetsavstånd och hygien.
Därtill uppmuntrar Forststyrelsen till användning av sina elektroniska kundtjänster. Bl.a. i tjänsten Utflyktskarta.fi hittar man aktuella kartor.
Forststyrelsen har uppdaterat sina anvisningar på webbplatsen Utinaturen.fi: utinaturen.fi/cooronavirusinstruktioner. Sidan uppdateras när anvisningarna specificeras.
Ytterligare upplysningar:
Naturtjänster: Naturtjänstdirektör Timo Tanninen, 040 661 0033
  • Kusten, tf regiondirektör Mikael Nordström, 0400 445 234
  • Insjöfinland, regiondirektör Jouni Aarnio, tfn 0206 395 069
  • Österbotten–Kajanaland, regiondirektör, Pirkko Siikamäki, 040 827 5457
  • Lappland tf regiondirektör Pirjo Seurujärvi, 0400 125782
Vetenskapscentrum Pilke, chef Heikki Hepoaho, 020 639 7120