Publicerad 18.2.2020

Företagarpar tar över turistservicen på Örö

Den företagare som ska ansvara för gästhamns-, restaurang- och inkvarteringstjänsterna på Örö i Skärgårdshavets nationalpark har utsetts. Företagaren är Nina Liski-Tirkkonen tillsammans med sin man Janne Tirkkonen.

– Vi är entusiastiska över att få möjligheten att vara med och utveckla ett attraktivt och mångsidigt skärgårdsmål. Vi vill önska alla gamla och nya besökare välkomna, säger Nina Liski-Tirkkonen.

– Vi inleder verksamheten på Örö under våren. Vår webbplats och vårt bokningssystem öppnas senare i februari och då meddelar vi också en mer detaljerad tidtabell för när tjänsterna börjar. Vi planerar att utveckla tjänsterna så att de erbjuds under största delen av året. Avsikten är att verksamheten ska fungera året runt. Vi vill också locka fler fasta invånare till ön. Målet är att 3–4 personer ska flytta till ön under den närmaste framtiden för att arbeta utöver de nuvarande invånarna som bor på ön året runt.

Företagarparet har erfarenhet av skärgårdsföretagande under sammanlagt 8 års tid. I början på Nötöboden på Nötö och senare på Bodö där det finns en gästhamn och ett Bistro-Café.

– Vid valet av företagare var kännedomen om Örö och långsiktiga planer att utveckla ön avgörande. Synen på Örös framtid sammanföll utmärkt med företagaren, konstaterar parkchef Harri Karjalainen från Forststyrelsen.

Örö ägs av Finska staten och förvaltas av Forststyrelsens Naturtjänster. Örö användes av Försvarsmakten fram till slutet av 2014. Efter att ön övergick i Forststyrelsens ägo öppnades den för allmänt bruk 2015.

Örö ligger utanför Kimitoön, cirka en halvtimmes båtväg från Kasnäs gästhamn. I huvudsevärdheterna på ön ingår välbevarade kasernbyggnader, bastanta Obuhov-kanoner samt försvarsstationer och befästningar från olika tidsperioder. På ön hittar man unik natur, solstekta hedar och sandstränder som bevarats nästan orörda i över hundra års tid.

Tilläggsinformation (utinaturen.fi):