Publicerad 28.10.2019

Företagare söks att utveckla naturturism på Örö

En högklassig och mångsidig naturturismhelhet erbjuds för företagare på Örö i Skärgårdshavets nationalpark. På ön finns en gästhamn med 70 platser och högklassiga restaurang-, café- och inkvarteringsutrymmen. På ön finns militärhistoriska sevärdheter och unik natur. Örö ligger utanför Kimitoön, cirka en halvtimmes båtväg från Kasnäs gästhamn.

Den nya företagaren ska ansvara för gästhamns-, restaurang- och inkvarteringstjänsterna. Av företagaren förutsätter Forststyrelsen ett servicekoncept som strävar efter att utveckla ön och tidigare erfarenhet av motsvarande affärsverksamhet i skärgården. Företagaren ska dessutom förbinda sig till att följa principerna för en hållbar naturturism. Turistservicen kan ordnas av en företagare eller en sammanslutning med flera företagare.

Avsikten är att valet av företagare ska göras före december 2019. Hyresavtalet tecknas för en period på fem år och innehåller en fast del och en optionsdel. Årshyran utgörs av en fast andel och en andel som är bunden till omsättningen.

Det nuvarande hyresavtalet med West Coast Seaservice går ut i slutet av året. I avtalet ingår en möjlighet till en fyra års fortsättning efter det första året. Enligt en gemensam överenskommelse kommer denna möjlighet inte att användas. Den nya företagaren ska påbörja sin verksamhet så att café- och hamntjänsterna kan användas av allmänheten senast 1.5.2020.

Örö ägs av Finska staten och förvaltas av Forststyrelsens Naturtjänster. Örö användes av Försvarsmakten fram till slutet av 2015. Efter att ön övergick i Forststyrelsens ägo öppnades ön för allmänt bruk 2016.

I huvudsevärdheterna på ön ingår välbevarade kasernbyggnader, bastanta Obuhov-kanoner samt försvarsstationer och befästningar från olika tidsperioder. På ön hittar man unik natur, solstekta hedar och sandstränder som bevarats nästan orörda i över hundra års tid. På Örö förekommer många olika fjärils- och växtarter som inte har påträffats någon annanstans i Finland. Ön har även ett rikt fågelbestånd.

Detaljerade ansökningsanvisningarna finns på www.utinaturen.fi/oro/aktuellt.

Mer information:
Forststyrelsen, Kustens naturtjänster: parkchef Harri Karjalainen, tfn 0206394720, harri.karjalainen(at)metsa.fi