Publicerad 25.6.2020

Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör den 1 juli – Minister Mikkonen och Forststyrelsen uppmanar dock att undvika nätfiske i områden där det förekommer saimenvikare

Forststyrelsen och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen vädjar till dem som fiskar i Saimen att också i juli undvika nätfiske i områden där det förekommer vikare. Efter att perioden med fiskebegränsningar har upphört är det lagligt att fiska med nät med tunnare garn, men detta är fortfarande livsfarligt för den hotade saimenvikaren. På Forststyrelsens webbplats nämns de områden där saimenvikaren oftast bygger bo.

– Även om förbudet mot nätfiske i Saimen upphör att gälla vid utgången av juni, är risken fortfarande stor för kutarna. Eftersom vintern var mild är antalet kutar lägre än vanligt, och de är också mindre till storleken. På grund av att förhållandena för bobyggnad var dåliga är det denna sommar särskilt viktigt att ta hänsyn till vikaren när man fiskar. Jag rekommenderar att alla som fiskar i Saimen använder fångstredskap som inte skadar vikaren, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Nätfiske är det största hotet mot saimenvikaren. Nätfiske bör undvikas inom saimenvikarens förekomstområden också i juli, eftersom cirka 80 procent av de saimenvikare som dör i näten är kutar som väger mindre än 24 kg. Saimenvikarens ungar uppnår i medeltal en vikt på 24 kg i augusti.

– Att saimenvikare dör i samband med nätfiske beror ofta på att människor utgår från att nätfiske i Saimen inte längre utgör något hot mot kutarna efter att förbudet mot nätfiske har upphört. Detta stämmer dock inte, konstaterar minister Mikkonen.

Nya fiskebegränsningar nästa år

De nuvarande fiskebegränsningarna gäller till nästa vår. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda de fiskebestämmelser som behövs för att skydda saimenvikaren. Bestämmelserna träder i kraft 2021. I samband med detta kommer det att ordnas regionala diskussions- och samrådsmöten i Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Rääkkylä och Taipalsaari, där det förekommer saimenvikare. Mötena skulle egentligen ha ordnats i maj, men de flyttas till augusti–september på grund av restriktionerna med anledning av coronaviruset. Mötena är öppna för alla, och landskapsförbunden har hand om arrangemangen inför dem.

Forststyrelsen uppmanar dem som fiskar i Saimen att leta reda på information om fiske med katsa, som är en säker fiskemetod med tanke på saimenvikaren.

Mer information

  • Jouni Koskela, skyddsbiolog, Forststyrelsen, tfn 0400 188 825, jouni.koskela@metsa.fi
  • Tero Sipilä, överinspektör, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 0400 659 668, tero.sipila@metsa.fi
  • Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, riikka.yliluoma@ym.fi