Publicerad 7.10.2022

Fiskträsk nya vindskydd och Sibbo storskogs nationalparks övriga servicestrukturer svarar på den ökade efterfrågan

I Sibbo storskogs nationalpark har man under de senaste två åren förbättrat servicestrukturerna bland annat i form av nya rutter, rastplatser och parkeringsplatser. Sibbo storskog har vid sidan av Noux blivit ett populärt utflyktsmål för huvudstadsborna.

I anslutning till rastplatsen som nyligen blev färdig vid Fiskträsk strand har det byggts ett nytt vindskydd och en eldplats i Sibbo storskog. Vindskyddet som tillverkats i Kervo fängelse och uppförts som fångarbete betjänar besökare vid Fiskträskrundan i närheten av kokskjulet som färdigställdes tidigare i år.

– Vindskyddet kompletterar de nya servicestrukturerna som vi har satsat hårt på under de senaste två åren”, berättar specialplanerare Liisa Neuvonen vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Man kommer till vindskyddet från parkeringsplatserna vid Korvenportti och Bakunkärr. Det är skäl att röra sig i området endast på de markerade lederna, eftersom det finns privata tomter i närheten.

I skogen ett skydd gjord av trä med eldplats av järn.
En eldplats vid Fiskträsk i Sibbo storskogs nationalpark. Foto: Liisa Neuvonen.

Sibbo storskogs popularitet har inte förblivit ett fenomen endast under coronatiden

Besökarantalet i Sibbo storskog ökade liksom i andra nationalparker i och med coronan år 2020 och har varit betydligt högre än under tiden före coronapandemin. I år hade nästan 75 000 besökare besökt Sibbo storskog redan före utgången av juli. Det är 44 procent mer än under motsvarande period år 2019.

Man har strävat efter att svara på den ökade efterfrågan genom att skapa nya rutter, bygga rastplatser och tillåta tältning på rastplatserna, med undantag av Storträsk. På ett par år har Bakunkärrs, Knuters och Fiskträsk rundor samt rastplatserna i Bisajärvi, Fiskträsk och Bakunkärr med kokskjul färdigställts. En del av rutterna har gjorts mer hållbara genom att lägga grus på de delar som slits lätt och lägga till spångar på våta ställen. Dessutom testas användningen av flis som beläggning på några sträckor. Nya parkeringsplatser har också byggts och gamla har utvidgats.

– Nu när fler rastplatser och parkeringsplatser har byggts fokuserar vi nästa år på att iståndsätta de befintliga markerade rutterna och utveckla underhållet av nationalparken, berättar Sibbo storskogs parkmästare Juha Roisko.

Liisa Neuvonen är glad över att huvudstadsborna utöver Noux också har hittat Sibbo storskog.

– Sibbo storskog har vid sidan av Noux blivit ett välkänt och älskat utflyktsmål bland huvudstadsborna, säger hon.

Ytterligare information:

Specialplanerare Liisa Neuvonen, Forststyrelsens Naturtjänster:  tfn 040 809 9469 Liisa.neuvonen@metsa.fi