Publicerad 9.2.2022

Fiskevårdsavgifter: De ivrigaste fiskarna finns i öst och norr

I fjol betalades 9,7 miljoner euro i fiskevårdsavgifter. En jämförelse av landskapen avslöjar var Finlands ivrigaste fiskare är bosatta.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18–64 år, utom om de fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla. Forststyrelsen jämförde dem som betalat fiskevårdsavgiften 2021 landskapsvis och ställde antalet betalare i relation till landskapets folkmängd.

Resultatet var tydligt: flest fiskare som betalat fiskevårdsavgiften fanns i Norra Karelen (7,28 % av befolkningen), Kajanaland (7,17 %) och Lappland (7,10 % av befolkningen), medan situationen var den motsatta i Österbotten (2,97 %), Södra Österbotten (3,21 %) och Satakunta (3,66 %). Även i Norra Österbotten, Mellersta Finland och Savolax fanns rätt många ivriga fiskare. Mer än fem procent av befolkningen i dessa landskap betalade fiskevårdsavgiften.

“Siffrorna avslöjar både hur entusiastiska fiskarna är landskapsvis och hur samvetsgrant de betalar den lagstadgade fiskevårdsavgiften. Fortfarande finns det de som inte betalar, trots att de borde göra det. Det framgår till exempel av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakningsrapport från i fjol. Bland de fiskare som inspekterades fanns det brister i fisketillstånden eller fiskevårdsavgifterna hos 5,7 procent”, berättar jakt- och fiskedirektör Jyrki Tolonen. En person som fiskar utan fiskevårdsavgift föreläggs ordningsbot.

Åldersstrukturen har inte beaktats i jämförelsen mellan landskapen. Om relativt många personer över 65 år eller under 18 år är bosatta i en region kan det finnas fler fiskare, eftersom dessa åldersgrupper inte behöver betala den lagstadgade fiskevårdsavgiften.

Liten minskning jämfört med i fjol

År 2021 inlöstes 270 000 fiskevårdsavgifter, vilket var 20 000 färre än under rekordåret 2020.

Fiskevårdsavgifter inlöstes livligt under början av 2021 fram till maj. Förberedelserna inför följande fiskeår gjordes också i god tid. I slutet av fjolåret såldes över 10 000 fiskevårdsavgifter för 2022, som släpptes till försäljning i början av november.

Fiskevårdsavgiften kan lösas in för ett helt kalenderår (45 euro), en vecka (15 euro) eller ett dygn (6 euro). Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi, i appen Eräluvat, i R-kioskerna, på servicenumret 020 69 2424 och vid Forststyrelsens naturum.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, rådgivningstjänster inom fiskerihushållningsbranschen, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Andel personer som betalat fiskevårdsavgiften av hela befolkningen enligt landskap

Norra Karelen 7,28 %
Kajanaland 7,17 %
Lappland 7,10 %
Norra Savolax 5,73 %
Norra Österbotten 5,50 %
Mellersta Finland 5,33 %
Södra Savolax 5,10 %
Södra Karelen 4,70 %
Birkaland 4,50 %
Egentliga Tavastland 4,15 %
Päijänne-Tavastland 4,13 %
Egentliga Finland 3,97 %
Kymmenedalen 3,94 %
Helsingfors–Nyland 3,90 %
Mellersta Österbotten 3,85 %
Satakunta 3,66 %
Södra Österbotten 3,21 %
Österbotten 2,97 %

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift

Mer information:
Aku Ahlholm, kommunikationschef, Forststyrelsen, fornamn.efternamn@metsa.fi, 020 639 4660
Olli Urpanen, specialplanerare, Forststyrelsen, fornamn.efternamn@metsa.fi, 020 639 5056