Publicerad 21.5.2020

Fiskevårdsavgiften är en examensgåva som stöder ungdomars välbefinnande

Fiskevårdsavgifterna används också för att finansiera naturaktiviteter för ungdomar. Organisationer och andra aktörer inom fiskbranschen använder medlen för att bland annat ordna fiskeevenemang och -kurser för barn och unga. Forststyrelsen rekommenderar att man i vår köper den rekordpopulära fiskevårdsavgiften som gåva till unga utexaminerade. Gåvan stöder både mottagarens naturintresse och ungdomars välbefinnande i större utsträckning.

Enligt undersökningar har det många positiva effekter på välbefinnandet och hälsan att vistas ute i naturen. Enligt utredningar har de ungas förhållande till naturen försämrats under de senaste decennierna. De flesta unga uppskattar dock naturen och upplever att den är kopplad till lycka.

Ungas naturintresse stöds på olika sätt med medel från fiskevårdsavgifter. Centralförbundet för Fiskerihushållning ordnar tillsammans med lokala aktörer den riksomfattande fiskedagen för 15:e gången i år. Årligen har i genomsnitt 9 000 barn och unga fått fiska och information om fiske under evenemang som ordnats på tiotals orter. Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (FFC) allokerar medel från fiskevårdsavgifter bland annat för att upprätthålla webbplatsen Fisuun.fi för unga, för fiskeläger för ungdomar och familjer och för fiskeföreningsverksamhet. Förra året introducerade FFC och dess medlemsorganisationer fiske till över 50 000 barn och unga. Dessutom beviljar NTM-centralerna medel från fiskevårdsavgifter bland annat till föreningar, organisationer och fiskeriområden för projekt som stöder ungas fritidsfiske. I år finansieras cirka 100 projekt på olika håll i Finland.

– Fiskevårdsavgiften kan vara en gåva som leder till en långvarig naturhobby. I vår har fiske varit ett populärt tidsfördriv, och även under sommaren kommer det att finnas mer tid för naturhobbyer än tidigare år, säger jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi vid Forststyrelsen.

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–64 år gammal och fiskar på andra sätt än pilkfiske, mete eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften grundar sig på lagen om fiske.

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi, där man också kan skriva ut ett presentkort som omslagspapper för kvittot. Fiskevårdsavgiften kan också köpas på servicenumret 020 69 2424 och i R-kiosker runt om i landet samt vid Forststyrelsens naturum från och med den 1 juni.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt för fiskeövervakning, till organisationer för rådgivningstjänster, fiskeriområdens verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Läs mer på eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift

 

 

Mer information:

Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875
Mika Laakkonen, projektchef, Forststyrelsen, mika.laakkonen@metsa.fi, 040 589 7559

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen. Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf