Publicerad 28.10.2021

Fiskevårdsavgiften 2022 börjar säljas 2 november – de snabba får fiskekortet till jul

Fiskevårdsavgiften för kalenderåret 2022 börjar säljas den 2 november 2021. Fiskevårdsavgiften kan lösas ut via Forststyrelsens försäljningskanaler eller på R-kiosker över hela landet.

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyresens webbutik på adressen Eraluvat.fi, med applikationen Eräluvat, på servicenumret 020 69 2424, på R-kiosker, Forststyrelsens naturrum och andra försäljningsställen (Eraluvat.fi). Fiskevårdsavgiften förblir oförändrad, 45 euro / kalenderår, 15 euro / 7 dygn och 6 euro / 1 dygn.

Fiskevårdsavgiften är ett personligt fisketillstånd, men kan också lösas in till en annan person. I samband med köpet ska tillståndshavarens namn, adress och födelsetid anges.

Alla tillståndshavare som har fått sin fiskevårdsavgift betalad för hela kalenderåret 2022 under det första försäljningsdygnet, dvs. den 2 november 2021, kommer att få ett laminerat fiskekort per post före jul. Läs mer information om fiskekortet och anvisningar för hur man skaffar det (Eraluvat.fi).

– Med dagens kampanj vill vi särskilt uppmärksamma vinterfiskare som får ett fiskekort i pappersform med tidningen Fena först i april. En del fiskare föredrar elektroniska tillståndsbevis, så ett kort som avvisar vatten som gåva gläder dem som gillar traditionella fiskekort, säger Forststyrelsens jakt- och fiskedirektör Jyrki Tolonen.

Fiskevårdsavgiften är enligt lagen om fiske obligatorisk om man är mellan 18 och 64 år och fångar kräftor eller fiskar på något annat sätt än med metspö, pilk eller strömmingshäckla. Enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med ett spö och ett bete i vatten där fisket inte är begränsat. För fiske med flera spön och redan ett fångstredskap krävs dessutom tillstånd av vattenområdets ägare. Tillstånd krävs också av dem som är befriade från fiskevårdsavgiften på grund av sin ålder.

När man fiskar ska man ha med sig antingen ett pappersbevis eller ett elektroniskt intyg över att fiskevårdsavgiften har betalats, till exempel fiskekort, kvitto på betalning eller applikationen Eräluvat. Fiskaren måste också vara beredd på att styrka sin identitet. Även de fiskare som på grund av sin ålder inte behöver betala fiskevårdsavgift ska på begäran styrka sin ålder för övervakaren.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, rådgivningstjänster inom fiskerihushållningsbranschen, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

– I och med fritidsfiskets popularitet innebär den ökade avkastningen för fiskevårdsavgifterna bättre möjligheter att vårda fiskevattnen och främja fisket. Vi hoppas att många upplever fina naturupplevelser inom fisket även nästa år, säger Jyrki Tolonen.

Fiskevårdsavgiften för kalenderåret 2021 är till salu fram till 10 december 2021, varefter man fortfarande kan lösa ut fiskevårdsavgifter för ett dygn och sju dygn.

Läs mer på eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Mer information:
Olli Urpanen, specialplanerare, Forststyrelsen, olli.urpanen@metsa.fi, 020 639 5056
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf