Publicerad 1.11.2023

Fiskevårdsavgift populär farsdagspresent

Nästa års fiskevårdsavgift kan betalas från och med den 1 november. Fiskevårdsavgiften har blivit en populär, immateriell farsdagspresent som tusentals pappor i bästa fall har fått i början av november.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18–64 år i alla vattenområden, vilket gör att den lämpar sig för flera finländska män. Över en miljon av dem fiskar årligen på ett eller annat sätt. Det är endast tillåtet att fiska med metspö, pilk eller strömmingshäckla utan fiskevårdsavgift.

– Fiskevårdsavgiften är också en investering till förmån för naturen. Med medlen finansieras bland annat restaureringsprojekt, rådgivning och övervakning av fiskevatten, säger specialsakkunnig Jaakko Haapakoski vid Forststyrelsen.

Fiskevårdsavgiften kostar 47 euro även för kalenderåret 2024, dvs. är priset oförändrat. Förra veckan berättade Forststyrelsen att fiskevårdsavgifterna för 2023 hade samlats in för nästan 10 miljoner euro. Forststyrelsen redovisar de insamlade medlen i sin helhet till jord- och skogsbruksministeriet, som fördelar medlen enligt lagen om fiske.

Läs mera

Fritidsfiske 2022 (Naturresursinstitutet, Luke)

Fiskevårdsavgifter löstes in för nästan 10 miljoner euro (Forststyrelsen 2023)

Mer information

Specialsakkunnig Jaakko Haapakoski, Forststyrelsen, tfn 040 1908717