Publicerad 13.12.2019

Fiskekvoter 2020–2022

Forststyrelsen har genom sina beslut 4805/2019/08.02.00 och 4807/2019/08.02.00 den 13.12.2019 med stöd av 18 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) fastställt regionvisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen. Beslutet 4805/2019 gäller geografiskt samernas hembygdsområde och beslutet 4807/2019 övriga Finland.

Besluten finns till påseende fram till den 31 januari 2020 på Forststyrelsens centralenhet (Ratatie 11, 01300 Vantaa), Ivalo kundtjänst (Ivalontie 10, 99800 Enare), Övre Lapplands naturum Siida (Inarintie 46, 99870 Enare) och Fjäll-Lapplands naturum (Peuratie 15, 99400 Enontekis) samt dessutom på Forststyrelsens webbplats www.eraluvat.fi.

Framläggningen av handlingen kungörs i Officiella tidningen och därtill i följande tidningar: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Hufvudstadsbladet.

Besluten får överklagas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter beslutens delfående. Närmare anvisningar om överklagande finns i besvärsanvisningarna som är bifogade till besluten.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter kungörelsens offentliggörande 13.12.2019 i Officiella tidningen, alltså 20.12.2019. Besvärstiden upphör den 20 januari 2020.

Vanda den 13 december 2019

FORSTSTYRELSEN

Kvotbeslut: