Publicerad 8.4.2020

Finlands marina informationsportal öppnad

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Tänk om det fanns en plats där man kunde kika under ytan och få tillgång till all finsk information om havet? Så här tänkte de finska enheter som producerar marin information för några år sedan.

– Östersjön.fi är resultatet av ett treårigt storprojekt. Under årtionden har olika institutioner samlat in enorma mängder information och material om Östersjön, men bara en del av det har varit allmänt tillgängligt. Finska institutioner, som tillhandahåller marin information, samlade sina krafter för den nya tjänsten vilken nu äntligen är tillgänglig för alla som är intresserade av havet. Tjänsten är även internationellt sett en betydande helhet, säger Paula Kankaanpää, direktör för havscentret vid Finlands miljöcentral SYKE.

Den marina informationen på Östersjön.fi har producerats av Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet och Ålands landskapsregering. Uppbyggandet av tjänsten finansierades av Europeiska havs- och fiskerifonden och arbetet har samordnats av Finlands miljöcentral. Tjänsten är till en början tillgänglig på finska och svenska, senare också på engelska.

Blåstång samt rödalger i Skärgårdshavet. Foto Julia Nyström, Forststyrelsen..

Blåstång samt rödalger i Skärgårdshavet. Foto av Julia Nyström, Forststyrelsen.

Tjänsten fokuserar på visuellt utseende och användbarhet

– Vi vill öka medvetenheten om många aspekter av Östersjön på denna webbplats. Tidigare var information svår att hitta och få tillgång till. Tillgången försvårades ytterligare av olika dataformat och gamla gränssnitt, och webbplatser ansågs svåra och föråldrade. På den nya webbplatsen har vi satsat på visualisering och bättre användbarhet av marina forskningsdata, säger projektkoordinator Hanna Piepponen från SYKE.

I de olika sektionerna av Östersjön.fi kan man fördjupa sig bland annat i Östersjöns natur och dess förändringar, olika områden inom havsforskning och forskarnas arbete och Östersjöns samhälleliga kopplingar. Tjänsten riktar sig till alla som är intresserade av havet och ger också information för olika maritima yrkesgrupper, såsom lärare, experter inom havsplaneringen och journalister.

En del av portalen består av datatjänsterna Meriaineistot.fi och Merihavainnot.fi, genom vilka största delen av marina rumsliga data och forskningsdata, producerade av olika institutioner, är allmänt tillgängliga.

– De nya tjänsterna möjliggör sökning och nedladdning av data från databaser i olika institutioner och därefter granska dem på en karta. Till exempel är data som samlas in genom Östersjöövervakningen nu tillgängliga för nedladdning och ett speciellt verktyg har utvecklats för havsplaneringens experter. Östersjön.fi är också en port till tjänsterna inom finska forskningsinstitut och internationella tjänster för nedladdning av marin information, säger Piepponen.

Information och material för att stöda studier och miljöutbildning

Sektionen ”Undersök och lär dig mer” erbjuder information och material för att stöda marin miljöutbildning. Till helheten ingår informationssidor där eleverna självständigt kan utforska olika teman. Tjänsten tillhandahåller också en riklig mängd utbildningsmaterial som förutom forskningsinstituten har producerats av miljöorganisationerna WWF Finland och Luontoliitto samt medieföretagen Yle och MTV.

Sektionen ”Östersjön nu” ger information i realtid om havet, inklusive vattennivån, blågrönalger och fartygstrafiken.

– Forststyrelsens Naturtjänster har tillfört tjänsten framför allt sin kunskap om marin natur och rekreationsmöjligheter till sjöss. Publiken är kanske särskilt intresserad av sektionen “Östersjön i bild”, som ger en titt både under och ovanför vattnet”, säger Lasse Kurvinen, specialplanerare på Forststyrelsen. Bildbankens foton kan inte bara beskådas utan är också tillgängliga för icke-kommersiellt bruk.

En del av tjänsten består av Meriopas.fi, en havsguide som publicerades i början av 2019 för att tjäna dem som rör sig till sjöss. Meriopas.fi, som är optimerad för mobilanvändning, tillhandahåller marin information i realtid och är utvecklad för allmänheten, såsom båtförare och vandrare. Meriopas.fi ger bland annat information om platserna för vrak i Östersjön. Tjänsten är på finska, svenska och engelska.

  • Österjön.fi (ostersjon.fi)
  • Mera information i Forststyrelsen ges av Lasse Kurkinen, tfn 040 631 8029, Lasse.kurkinen(at)metsa.fi