Publicerad 25.5.2018

Ett lyckat år 2017 – Forststyrelsens årsberättelse har publicerats

Forststyrelsens årsberättelse 2017 har publicerats. Läs om det långsiktiga arbete som Forststyrelsens över 1 200 medarbetare gör för den finska naturen och finländarnas väl på adressen: vuosikertomus2017.metsa.fi/sv.

I årsberättelsen, som ges ut som en nätpublikation, redogör Forststyrelsen för det första verksamhetsåret enligt den nya lagen om Forststyrelsen och för den miljömässigt och socialt hållbara verksamheten.

Det framgångsrika året tar oss mot en allt mer ansvarsfull framtid

År 2017 var framgångsrikt – resultatmålet överträffades och även andra mål som ställts för Forststyrelsen uppnåddes. Året präglades också starkt av Finlands 100-årsjubileum och händelserna i anslutning till det.
Ansvarsfullheten är ett viktigt delområde i utvecklingen av den nya samstämmiga Forststyrelsen.

Forststyrelsen började bygga upp ett omfattande program för samhällsansvar i verksamheten i slutet av 2017 och blev medlem i FIBS nätverk för företagsansvar och mångfaldsnätverk.

I anslutning till årsberättelsen publiceras också verksamhetsberättelser och bokslut för Forststyrelsekoncernen och enheten Offentliga förvaltningsuppgifter.

Årsberättelse: vuosikertomus2017.metsa.fi/sv